2015-10-27 18:02

2015-10-27 18:02

Inget gift på Zakrisdal

KARLSTAD

Det finns inga spår av några nedgrävda tunnor med farligt avfall i jorden vid Zakrisdals industriområde i Karlstad.

Det slår teknikkonsultföretaget Sweco fast efter en radarundersökning, föranledd av uppgifter om kvarblivna tunnor med tungmetaller.

 

 

Det slår teknikkonsultföretaget Sweco fast efter en radarundersökning, föranledd av uppgifter om kvarblivna tunnor med tungmetaller.