2015-10-26 20:20

2015-10-26 20:20

Vad är rasism och hur bemöts den i skolan?

KARLSTAD: Aktuella föreläsningar och seminarier för skolpersonal

Med rasism och främlingsfientlighet i skolorna i fokus fick värmländska lärare, rektorer och huvudmän tänka till kring allt mer aktuella frågor.
Och intresset var stort. Konferensen som inledde höstlovet var helt fullbokad.

Vid 300 deltagare gick det inte att ta emot fler till konferensen om rasism och främlingsfientlighet som anordnas av Skolverket och Forum för levande historia. Karlstad CCC är fjärde stoppet på en föreläsningsturné med workshops och seminarier för lärare, rektorer, huvudmän och övrig personal på svenska skolor.

I måndags var det den värmländska skolpersonalens tur att lyssna och diskutera rasism i skolan. Och det gick inte att undvika att nämna skolattacken i Trollhättan.

– Vi pratade om den fruktansvärda händelsen i Trollhättan inledningsvis. Men det här programmet var framtaget långt tidigare och handlar om att jobba med rasism långsiktigt på skolorna. Det handlar om ett utvecklingsarbete och att få handlingsberedskap för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, säger Tommy Eriksson, undervisningsråd på Skolverket.

– Det finns ett stort intresse för att de här frågorna kommer upp som förstärks av den utveckling som varit med ett förändrat samhällsklimat på social medier och större flyktingmottagande.

Bredda begreppet

Lektorerna Emma Arneback, i pedagogik, och Jan Jämte, i statsvetenskap, från Örebro universitet har i uppdrag att ta fram Skolverkets nya material för arbete mot rasism i Sveriges förskolor och skolor. De fick skolpersonalen att tänka till kring olika strategier lärare kan använda för att motverka rasism i skolan.

– Vi vill bredda förståelsen av rasism, dess olika former och hur den kommer till uttryck i skolan. Historiskt har eleverna ofta setts som bärare av problemen kring rasism men det är också viktigt att skolan tittar på sin egen roll som en del i samhällsstrukturen, säger de.

Emma Arneback tycker att man kan applicera samma tankefigur på rasism som på könsmaktsordning.

– Den är vi mer vana att prata om. Men det är viktigt att även medvetandegöra ett bredare perspektiv på rasismen. Den finns inte bara i klassrummet så därför är det viktigt med en blick på hela verksamheten, säger hon.

– Skolan är ofta lösningsorienterad och vill hitta en lösning på rasism innan man förstår problemet. Därför måste frågorna vad och varför komma före när, var och hur, fortsätter Jan Jämte.

Övrig föreläsare var Jacob Severin, som pratade om Forum för levande historias senaste attitydundersökning.

Vid 300 deltagare gick det inte att ta emot fler till konferensen om rasism och främlingsfientlighet som anordnas av Skolverket och Forum för levande historia. Karlstad CCC är fjärde stoppet på en föreläsningsturné med workshops och seminarier för lärare, rektorer, huvudmän och övrig personal på svenska skolor.

I måndags var det den värmländska skolpersonalens tur att lyssna och diskutera rasism i skolan. Och det gick inte att undvika att nämna skolattacken i Trollhättan.

– Vi pratade om den fruktansvärda händelsen i Trollhättan inledningsvis. Men det här programmet var framtaget långt tidigare och handlar om att jobba med rasism långsiktigt på skolorna. Det handlar om ett utvecklingsarbete och att få handlingsberedskap för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, säger Tommy Eriksson, undervisningsråd på Skolverket.

– Det finns ett stort intresse för att de här frågorna kommer upp som förstärks av den utveckling som varit med ett förändrat samhällsklimat på social medier och större flyktingmottagande.

Bredda begreppet

Lektorerna Emma Arneback, i pedagogik, och Jan Jämte, i statsvetenskap, från Örebro universitet har i uppdrag att ta fram Skolverkets nya material för arbete mot rasism i Sveriges förskolor och skolor. De fick skolpersonalen att tänka till kring olika strategier lärare kan använda för att motverka rasism i skolan.

– Vi vill bredda förståelsen av rasism, dess olika former och hur den kommer till uttryck i skolan. Historiskt har eleverna ofta setts som bärare av problemen kring rasism men det är också viktigt att skolan tittar på sin egen roll som en del i samhällsstrukturen, säger de.

Emma Arneback tycker att man kan applicera samma tankefigur på rasism som på könsmaktsordning.

– Den är vi mer vana att prata om. Men det är viktigt att även medvetandegöra ett bredare perspektiv på rasismen. Den finns inte bara i klassrummet så därför är det viktigt med en blick på hela verksamheten, säger hon.

– Skolan är ofta lösningsorienterad och vill hitta en lösning på rasism innan man förstår problemet. Därför måste frågorna vad och varför komma före när, var och hur, fortsätter Jan Jämte.

Övrig föreläsare var Jacob Severin, som pratade om Forum för levande historias senaste attitydundersökning.