2015-10-26 16:59

2015-10-26 16:59

Migration under lupp i Geneve

VÄRMLAND/VÄRLDEN: Stora utmaningar

Talet om stora migrationsströmmar är överdrivet. Detta menar Karlstadspolitikern Anders Knape (M), som både talade och modererade på konferensen International Dialogue on Migration 2015.

Är migrationsfrågan förbisedd i debatten om urbanisering?

– Just nu brukar man diskutera mycket om flyktingkriser, med människor som tvingas lämna sina länder. Den här konferensen är lite bredare. Den tar naturligtvis upp den aspekten, men vi visar även på att det är många människor som flyttar över gränser för att söka en annan framtid. Man räknar med att ungefär tre procent av världens befolkning någon gång lämnar sitt land för att vara verksam eller bosätta sig någon annanstans, säger Anders Knape.

– Ibland får man intryck av att det är väldigt stora strömmar av människor som flyttar runt, men det är relativt begränsat. Vi diskuterar bland annat hur man skapar ett bättre liv för dem som flyttar av ekonomiska skäl, men även hur man kan hjälpa människor som flyr undan krig. Det är alltså två dimensioner som diskuteras här i Geneve.

Ser du några risker med världens ständigt växande megastäder?

– Många som söker sig till megastäder kommer från det egna landet. Till denna internmigration tillkommer det människor från andra länder, som ska konkurera med den befolkning som flyttar in från landsbygden. Den snabba urbanisering vi ser i världen, där över hälften av jordens befolkning bor i städer, skapar väldiga påfrestningar på infrastruktur, transport och vatten.

Är migrationsfrågan förbisedd i debatten om urbanisering?

– Just nu brukar man diskutera mycket om flyktingkriser, med människor som tvingas lämna sina länder. Den här konferensen är lite bredare. Den tar naturligtvis upp den aspekten, men vi visar även på att det är många människor som flyttar över gränser för att söka en annan framtid. Man räknar med att ungefär tre procent av världens befolkning någon gång lämnar sitt land för att vara verksam eller bosätta sig någon annanstans, säger Anders Knape.

– Ibland får man intryck av att det är väldigt stora strömmar av människor som flyttar runt, men det är relativt begränsat. Vi diskuterar bland annat hur man skapar ett bättre liv för dem som flyttar av ekonomiska skäl, men även hur man kan hjälpa människor som flyr undan krig. Det är alltså två dimensioner som diskuteras här i Geneve.

Ser du några risker med världens ständigt växande megastäder?

– Många som söker sig till megastäder kommer från det egna landet. Till denna internmigration tillkommer det människor från andra länder, som ska konkurera med den befolkning som flyttar in från landsbygden. Den snabba urbanisering vi ser i världen, där över hälften av jordens befolkning bor i städer, skapar väldiga påfrestningar på infrastruktur, transport och vatten.