2015-10-21 14:40

2015-10-21 15:22

Mängder av plast borta från förskolan

KARLSTAD: 3 000 madrasser på tur att bytas ut

Miljö. Karlstads inventering av skadliga kemikalier på förskolor har gett resultat.
40 kubikmeter leksaker har kastats och 20 000 tallrikar bytts ut. Nu står tusentals madrasser på tur att hamna på tippen.

Karlstads kommun har kommit långt i arbetet med att fasa ut skadliga och hormonstörande kemikalier ur barns vardag.

– Det är ett väldigt omfattande arbete som gjorts, vi ligger i framkant i hela Sverige, säger kommunalrådet Niklas Wikström (FP).

Förra året beslutades det att göra en inventering. Sedan dess har miljöhandläggaren Malin Hedlund åkt runt till förskolorna i kommunen. Hon har träffat och utbildat pedagoger i att bland annat lära sig känna igen material med skadliga plaster.

Alla 233 avdelningar har besökts.

Har rensat

Det konstaterades snabbt att det fanns mycket i barnens vardag som inte ska vara där.

– Vi har tittat allra mest på pvc, och det är också det vi plockat bort mest av, säger Malin Hedlund.

Här är en del av resultatet:

• 40 kubikmeter leksaker har kastats och bränts upp.

• 20 000 tallrikar har tagits bort och ersatts med andra i bättre material.

• På tio förskolor har eller ska gamla plastgolv bytas ut under året.

• Lösa bildäck på lekplatser har tagits bort.

– Men vi har inte bara tittat på plast utan även textiler och elektronik med mera, säger Malin Hedlund.

Hur mycket bättre ser det ut på förskolorna i dag?

– Mycket bättre när man tittar på leksakerna.

– Sedan har vi möbler och madrasser som det tar lite längre tid att fasa ut, vi kan inte bara hiva ut dem.

Just madrasserna som de små barnen vilar på är ett problem.

Inventeringen har visat att de ofta är gjorda av skumgummi med ett överdrag av pvc.

Totalt i kommunen handlar det om runt 3 000 madrasser som även de ska bytas ut.

– Målsättningen är att göra det under 2016, säger Niklas Wikström.

Vad barnen ska vila på i stället? Det undersöks just nu.

Bättre material

Barn och pedagoger får prova madrasser av andra material, som fårskinn, yogamattor, och en madrass av bomull stoppad med boveteskal.

Arbetet mot farliga kemikalier i barnens miljöer kommer att fortsätta i Karlstad. Om några veckor ska kommunen ta beslut om en handlingsplan som bland annat tar upp skärpta kemikaliekrav i upphandlingar och registrering av vilka material som används när det byggs nytt.

Karlstads kommun har kommit långt i arbetet med att fasa ut skadliga och hormonstörande kemikalier ur barns vardag.

– Det är ett väldigt omfattande arbete som gjorts, vi ligger i framkant i hela Sverige, säger kommunalrådet Niklas Wikström (FP).

Förra året beslutades det att göra en inventering. Sedan dess har miljöhandläggaren Malin Hedlund åkt runt till förskolorna i kommunen. Hon har träffat och utbildat pedagoger i att bland annat lära sig känna igen material med skadliga plaster.

Alla 233 avdelningar har besökts.

Har rensat

Det konstaterades snabbt att det fanns mycket i barnens vardag som inte ska vara där.

– Vi har tittat allra mest på pvc, och det är också det vi plockat bort mest av, säger Malin Hedlund.

Här är en del av resultatet:

• 40 kubikmeter leksaker har kastats och bränts upp.

• 20 000 tallrikar har tagits bort och ersatts med andra i bättre material.

• På tio förskolor har eller ska gamla plastgolv bytas ut under året.

• Lösa bildäck på lekplatser har tagits bort.

– Men vi har inte bara tittat på plast utan även textiler och elektronik med mera, säger Malin Hedlund.

Hur mycket bättre ser det ut på förskolorna i dag?

– Mycket bättre när man tittar på leksakerna.

– Sedan har vi möbler och madrasser som det tar lite längre tid att fasa ut, vi kan inte bara hiva ut dem.

Just madrasserna som de små barnen vilar på är ett problem.

Inventeringen har visat att de ofta är gjorda av skumgummi med ett överdrag av pvc.

Totalt i kommunen handlar det om runt 3 000 madrasser som även de ska bytas ut.

– Målsättningen är att göra det under 2016, säger Niklas Wikström.

Vad barnen ska vila på i stället? Det undersöks just nu.

Bättre material

Barn och pedagoger får prova madrasser av andra material, som fårskinn, yogamattor, och en madrass av bomull stoppad med boveteskal.

Arbetet mot farliga kemikalier i barnens miljöer kommer att fortsätta i Karlstad. Om några veckor ska kommunen ta beslut om en handlingsplan som bland annat tar upp skärpta kemikaliekrav i upphandlingar och registrering av vilka material som används när det byggs nytt.