2015-10-21 12:09

2015-10-21 12:09

Klubbat i kommunstyrelsen

Karlstad

Vålberg får första familjecentralen

Karlstads kommun ska få sin första familjecentral och den ska placeras i Vålberg. På familjecentralen ska öppen förskola, barnavård eller vårdcentral och personal från socialförvaltningen finnas under samma tak. Familjecentralen ska underlätta för invånarnas kontakt med kommunen och landstinget. I dag är verksamheterna geografiskt spridda.

Barn- och ungdomsförvaltningen får 200 000 kronor under 2016 till det fortsatta arbetet och tanken är att på sikt öppna fler familjecentraler i kommunen.

Tillfälliga intäkter ger överskott

Delårsbokslutet för Karlstads kommun efter åtta månader visar på ett positivt resultat på 98 miljoner kronor. Årsresultatet beräknas bli 90 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av tillfälliga intäkter från reavinster som beror på försäljning av fastigheter samt återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA.

För koncernen i helhet är resultatet 206 miljoner kronor efter åtta månader. Prognosen för helåret bedöms bli 226 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget.

Nya regler för representation

Kommunstyrelsen beslutade att införa nya förtydligade regler för attestering. Detta görs efter de brister vid attestering av resor och respresentation på IT-enheten som NWT avslöjade. I de nya reglerna finns bland annat ett tillägg att endast enklare förtäring i samband med arbetsmöten och internrepresentation får slutattesteras av den chef som har deltagit.

Utlandsresor ska alltid godkännas i förväg och slutattesteras av närmast överordnad chef. Kommunen ska från och med nu inte ha några kostnader för anhöriga i samband med tjänsteresor.

Pengar till Leader Närheten

Karlstads kommun ska finansiera Leader Närheten med drygt 1 miljon kronor per år under perioden 2016–2020. Pengarna ska gå till landsbygdsutveckling.

Ny utvecklingsdirektör

Ann Otto Nemes har utsetts till ny utvecklingsdirektör på kommunledningskontoret. Hon tillträder den 1 februari. Hennes förordnande är på sex år.

Vålberg får första familjecentralen

Karlstads kommun ska få sin första familjecentral och den ska placeras i Vålberg. På familjecentralen ska öppen förskola, barnavård eller vårdcentral och personal från socialförvaltningen finnas under samma tak. Familjecentralen ska underlätta för invånarnas kontakt med kommunen och landstinget. I dag är verksamheterna geografiskt spridda.

Barn- och ungdomsförvaltningen får 200 000 kronor under 2016 till det fortsatta arbetet och tanken är att på sikt öppna fler familjecentraler i kommunen.

Tillfälliga intäkter ger överskott

Delårsbokslutet för Karlstads kommun efter åtta månader visar på ett positivt resultat på 98 miljoner kronor. Årsresultatet beräknas bli 90 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av tillfälliga intäkter från reavinster som beror på försäljning av fastigheter samt återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA.

För koncernen i helhet är resultatet 206 miljoner kronor efter åtta månader. Prognosen för helåret bedöms bli 226 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget.

Nya regler för representation

Kommunstyrelsen beslutade att införa nya förtydligade regler för attestering. Detta görs efter de brister vid attestering av resor och respresentation på IT-enheten som NWT avslöjade. I de nya reglerna finns bland annat ett tillägg att endast enklare förtäring i samband med arbetsmöten och internrepresentation får slutattesteras av den chef som har deltagit.

Utlandsresor ska alltid godkännas i förväg och slutattesteras av närmast överordnad chef. Kommunen ska från och med nu inte ha några kostnader för anhöriga i samband med tjänsteresor.

Pengar till Leader Närheten

Karlstads kommun ska finansiera Leader Närheten med drygt 1 miljon kronor per år under perioden 2016–2020. Pengarna ska gå till landsbygdsutveckling.

Ny utvecklingsdirektör

Ann Otto Nemes har utsetts till ny utvecklingsdirektör på kommunledningskontoret. Hon tillträder den 1 februari. Hennes förordnande är på sex år.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.