2015-10-20 18:24

2015-10-20 20:55

Flyktingbarn fick kul stund på Leklandet

KARLSTAD

Under tisdagen besökte ett 30-tal barn från Flyktingmottagningen i Molkom Leklandet i Karlstad.
Där fick de tack vare initiativtagaren Henrik Kihlström leka och ha det kul och för stunden glömma allt det jobbiga de har varit med om