2015-10-20 18:13

2015-10-20 18:14

Budgeten ligger fast

LANDSTINGET: Efter lång debatt i fullmäktige

Ekonomi. Tre uppfyllda mål av tretton möjliga.
– Ett mycket, mycket allvarligt läge, konstaterade revisionens ordförande, Östen Högman (S).
Oppositionens försök att få fullmäktige att säga nej till mellanvårdsplatser misslyckades.

Östen Högman presenterade revisorernas bedömning av den ekonomiska situationen i landstinget, med utgångspunkt i delårsrapporten för månaderna januari till augusti 2015.

Som NWT tidigare har rapporterat så är landstingets underskott betydande; årets minusresultat beräknas bli 137 miljoner kronor, mot ett budgeterat överskott på 62 miljoner kronor. Det är en differens på nästan 200 miljoner kronor – och landstingets revisorer är bekymrade.

– Det är inte vår uppgift att rikta kritik mot landstinget, men den avvikelse som prognosen visar är mycket, mycket allvarlig, sa Östen Högman.

Utvecklingsplan i fokus

När det var dags för debatt kring delårsbokslutet trängdes politikerna i talarstolarna och det blev totalt 22 inlägg; exklusive otaliga repliker.

Mycket i debatten kom att handla om ett annat ärende på dagordningen, och som går hand i hand med den ekonomiska uppföljningen; nämligen landstingets utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.

Den innehåller fyra fokusområden: Hälsofrämjande och förebyggande vård, med fokus på förbättrade levnadsvanor, satsningar på e-hälsovård med bland annat läkarbesök och terapi via nätet, en fortsatt utveckling av arbetssätt och organisation, samt flexibla vårdnivåer.

”Är vårt verktyg”

– Den här typen av förändringsförslag på en ny ledningsorganisation är kanske det viktigaste vi ser framför oss just nu. Effektivare arbetssätt och användning av ny teknik och kunskap, det är det utvecklingsplanen handlar om. Den är vårt verktyg, sa Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen.

Ville revidera budgeten

Han fick som väntat mothugg från oppositionen, där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på att hela budgeten för 2016 ska revideras, då de menade att den inte kommer att hålla under rådande förutsättningar.

– Finns det saker i budgeten för nästa år som vi kan plocka bort? Exempelvis är det väldigt dålig tajming när vi nästan förblöder att inrätta en helt ny vårdnivå. Vi anser att man bör ompröva beslutet att inrätta nya mellanvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle, och revidera budgeten för 2016, sa Ulric Andersson (S).

Mellanvård i fokus

En stor del av debatten kom efter detta att handla om just mellanvårdsplatserna.

– 32 vårdplatser i Värmland är i dag stängda på grund av personalbrist – och hur många mellanvårdsplatser vill majoriteten öppna i Kristinehamn och Säffle? 32, sa Christina Wahrolin (S).

Jesper Johansson (MP) menade å sin sida att det här handlar om patienter som redan finns i systemet, men kanske på fel nivå.

– Genom att vi inför mellanvårdsplatser kan vi avlasta andra avdelningar och spara pengar, menade han.

Jane Larsson (C), påpekade också att det handlar om befintliga lokaler som står redo att tas i bruk.

– Det är osmakligt att missunna gamla och sjuka den här möjligheten, sa hon.

Majoritetens förslag

Efter en två och en halv timme lång debatt ställdes majoritetens förslag att godkänna delårsrapporten, mot (S) och (V):s tilläggsyrkande om revidering av budgeten för 2016.

Majoritetens förslag segrade med 38 röster mot 36. 6 ledamöter avstod från att rösta och 1 var frånvarande.

Fullmäktige beslutade vidare att ställa sig bakom inriktningen i rapporten Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård i Värmland, liksom avsiktsförklaringen att medverka i processen för bildande av en regionkommun i Värmland år 2019.

Östen Högman presenterade revisorernas bedömning av den ekonomiska situationen i landstinget, med utgångspunkt i delårsrapporten för månaderna januari till augusti 2015.

Som NWT tidigare har rapporterat så är landstingets underskott betydande; årets minusresultat beräknas bli 137 miljoner kronor, mot ett budgeterat överskott på 62 miljoner kronor. Det är en differens på nästan 200 miljoner kronor – och landstingets revisorer är bekymrade.

– Det är inte vår uppgift att rikta kritik mot landstinget, men den avvikelse som prognosen visar är mycket, mycket allvarlig, sa Östen Högman.

Utvecklingsplan i fokus

När det var dags för debatt kring delårsbokslutet trängdes politikerna i talarstolarna och det blev totalt 22 inlägg; exklusive otaliga repliker.

Mycket i debatten kom att handla om ett annat ärende på dagordningen, och som går hand i hand med den ekonomiska uppföljningen; nämligen landstingets utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.

Den innehåller fyra fokusområden: Hälsofrämjande och förebyggande vård, med fokus på förbättrade levnadsvanor, satsningar på e-hälsovård med bland annat läkarbesök och terapi via nätet, en fortsatt utveckling av arbetssätt och organisation, samt flexibla vårdnivåer.

”Är vårt verktyg”

– Den här typen av förändringsförslag på en ny ledningsorganisation är kanske det viktigaste vi ser framför oss just nu. Effektivare arbetssätt och användning av ny teknik och kunskap, det är det utvecklingsplanen handlar om. Den är vårt verktyg, sa Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen.

Ville revidera budgeten

Han fick som väntat mothugg från oppositionen, där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på att hela budgeten för 2016 ska revideras, då de menade att den inte kommer att hålla under rådande förutsättningar.

– Finns det saker i budgeten för nästa år som vi kan plocka bort? Exempelvis är det väldigt dålig tajming när vi nästan förblöder att inrätta en helt ny vårdnivå. Vi anser att man bör ompröva beslutet att inrätta nya mellanvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle, och revidera budgeten för 2016, sa Ulric Andersson (S).

Mellanvård i fokus

En stor del av debatten kom efter detta att handla om just mellanvårdsplatserna.

– 32 vårdplatser i Värmland är i dag stängda på grund av personalbrist – och hur många mellanvårdsplatser vill majoriteten öppna i Kristinehamn och Säffle? 32, sa Christina Wahrolin (S).

Jesper Johansson (MP) menade å sin sida att det här handlar om patienter som redan finns i systemet, men kanske på fel nivå.

– Genom att vi inför mellanvårdsplatser kan vi avlasta andra avdelningar och spara pengar, menade han.

Jane Larsson (C), påpekade också att det handlar om befintliga lokaler som står redo att tas i bruk.

– Det är osmakligt att missunna gamla och sjuka den här möjligheten, sa hon.

Majoritetens förslag

Efter en två och en halv timme lång debatt ställdes majoritetens förslag att godkänna delårsrapporten, mot (S) och (V):s tilläggsyrkande om revidering av budgeten för 2016.

Majoritetens förslag segrade med 38 röster mot 36. 6 ledamöter avstod från att rösta och 1 var frånvarande.

Fullmäktige beslutade vidare att ställa sig bakom inriktningen i rapporten Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård i Värmland, liksom avsiktsförklaringen att medverka i processen för bildande av en regionkommun i Värmland år 2019.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.