2015-10-19 16:48

2015-10-19 19:27

Revisionen riktar hård kritik mot landstinget

KARLSTAD: "Vi ser väldigt allvarligt på den ekonomiska situationen"

Landstingets revisorer redovisade på måndagen sina synpunkter landstingets tuffa situationen inför landstingsstyrelsen.

– Vi ser väldigt allvarligt både på den ekonomiska situationen och att inte verksamhetsmålen inte uppnås, säger Östen Högman (S), ordförande i revisionen.

Krisen inom landstingets ekonomi är djup. Årets minusresultat väntas bli 137 miljoner kronor. Och till årsskiftet 2016/2017 ska kostnaderna ha minskat med 380 miljoner kronor.

Under måndagen berättade landstingets sju revisorer vad man anser om läget och man konstaterar inte oväntat att läget är mycket problematiskt.

– Vi ser väldigt allvarligt både på den ekonomiska situationen och att vissa verksamhetsmål inte uppnås. I övrigt vill jag inte föregå landstingsfullmäktige i morgon tisdag då vi kommer att redovisa samma sak för dem, säger Östen Högman.

Vilken koll har ni på den ekonomiska situationen som den ser ut just nu?

– Vi har anlitat en konsult som tittar på redovisningen. När det gäller verksamhetsmålen så har vi gått igenom dem själva.

Hur vanligt är det att situationen är så här allvarlig?

– Det är tyvärr inte ovanligt. Vi kan dock inte göra annat än att redovisa läget. Vi har ingen ansvarsprövning förrän när årsredovisningen har lämnats in framåt vårkanten.

Är ni överens inom revisionen om er åsikt om läget för landtinget?

– Ja, det är vi. Det finns inte heller något partipolitiskt i vårt arbete.

Vad händer efter att ni har redovisat era synpunkter för landstingsfullmäktige?

– Då kommer landstingsstyrelsen att lämna förslag till åtgärder som fullmäktige ska ta ställning till. Vi i revisionen kommer att följa det arbetet, men avvaktar sedan till årsredovisningen lämnas in innan tar ytterligare ställning till verksamheten, säger Östen Högman.

Krisen inom landstingets ekonomi är djup. Årets minusresultat väntas bli 137 miljoner kronor. Och till årsskiftet 2016/2017 ska kostnaderna ha minskat med 380 miljoner kronor.

Under måndagen berättade landstingets sju revisorer vad man anser om läget och man konstaterar inte oväntat att läget är mycket problematiskt.

– Vi ser väldigt allvarligt både på den ekonomiska situationen och att vissa verksamhetsmål inte uppnås. I övrigt vill jag inte föregå landstingsfullmäktige i morgon tisdag då vi kommer att redovisa samma sak för dem, säger Östen Högman.

Vilken koll har ni på den ekonomiska situationen som den ser ut just nu?

– Vi har anlitat en konsult som tittar på redovisningen. När det gäller verksamhetsmålen så har vi gått igenom dem själva.

Hur vanligt är det att situationen är så här allvarlig?

– Det är tyvärr inte ovanligt. Vi kan dock inte göra annat än att redovisa läget. Vi har ingen ansvarsprövning förrän när årsredovisningen har lämnats in framåt vårkanten.

Är ni överens inom revisionen om er åsikt om läget för landtinget?

– Ja, det är vi. Det finns inte heller något partipolitiskt i vårt arbete.

Vad händer efter att ni har redovisat era synpunkter för landstingsfullmäktige?

– Då kommer landstingsstyrelsen att lämna förslag till åtgärder som fullmäktige ska ta ställning till. Vi i revisionen kommer att följa det arbetet, men avvaktar sedan till årsredovisningen lämnas in innan tar ytterligare ställning till verksamheten, säger Östen Högman.