2015-10-18 18:28

2015-10-18 18:38

"Vi har format en ny politik"

KARLSTAD: Höök och Torin om partistämman

I fyra dagar höll Moderaterna partistämma i Karlstad.
Flera beslut omprövades och Anna Kinberg Batra omvaldes som partiledare.
NWT lät på söndagseftermiddagen två, trötta, Värmlandsmoderater ge sin bild av stämman.

På frågan om vilket beslut som var det viktigaste som fattades under helgen svarar Stina Höök, förbundsordförande för Moderaterna i Värmland:

– Jag kan inte peka ut något enskilt, utan jag tycker att vi tar ett stort avstamp in i framtiden. Vi har format en ny politik, men också kommit samman och samlat partiet. Många känner en nytändning.

Är det något beslut du är extra nöjd?

– Jag tror mer på helheten, man behöver ha en helhet som hänger ihop och där har vi fattat många beslut för framtiden.

Distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet (Muf) i Värmland, Alexander Torin, ger ett mer konkret svar på den första frågan.

– Det är att reformera las. Och det är av två viktiga anledningar, för det första är det en omodern lagstiftning, för det andra är det också viktigt att Muf har blivit en framåtriktad röst som kan påverka. För det var ett Muf-förslag som partistyrelsen var emot, men som vi lyckades rösta igenom.

Är du nöjd med hur Muf tagits emot under stämman?

– Ja, det är jag, debatten har varit bra och nyanserad.

Är det något annat du tycker sticker ut från beslutshögen?

– Det är väl beslutet om tillfälliga uppehållstillstånd, det tycker vi är ett olyckligt beslut så där är jag lite besviken. Nu får vi i Muf ompröva vår ställning och driva frågan på ett bättre sätt.

”Ett stärkt Moderaterna”

Under partistämman omprövades många tagna beslut. Vilket leder till frågan, är det ett annat Moderaterna som lämnar Karlstad än det som kom hit? Stina Höök svävar lite på svaret.

– Framför allt är det ett stärkt Moderaterna, med en partiledare som har ett enorm förtroende.

Alexander Torin:

– Nej, jag tycker att vi tagit många beslut som förändrat Moderaterna. Inte i så stor utsträckning, men det har blivit en modernare politik.

Stina Höök säger att man fått ett ”enormt beröm” av de tillresta moderaterna, vad gäller såväl organisation som väder. Något Alexander Torin också går i god för.

– Solstaden har inte kunnat ifrågasättas.

På frågan om vilket beslut som var det viktigaste som fattades under helgen svarar Stina Höök, förbundsordförande för Moderaterna i Värmland:

– Jag kan inte peka ut något enskilt, utan jag tycker att vi tar ett stort avstamp in i framtiden. Vi har format en ny politik, men också kommit samman och samlat partiet. Många känner en nytändning.

Är det något beslut du är extra nöjd?

– Jag tror mer på helheten, man behöver ha en helhet som hänger ihop och där har vi fattat många beslut för framtiden.

Distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet (Muf) i Värmland, Alexander Torin, ger ett mer konkret svar på den första frågan.

– Det är att reformera las. Och det är av två viktiga anledningar, för det första är det en omodern lagstiftning, för det andra är det också viktigt att Muf har blivit en framåtriktad röst som kan påverka. För det var ett Muf-förslag som partistyrelsen var emot, men som vi lyckades rösta igenom.

Är du nöjd med hur Muf tagits emot under stämman?

– Ja, det är jag, debatten har varit bra och nyanserad.

Är det något annat du tycker sticker ut från beslutshögen?

– Det är väl beslutet om tillfälliga uppehållstillstånd, det tycker vi är ett olyckligt beslut så där är jag lite besviken. Nu får vi i Muf ompröva vår ställning och driva frågan på ett bättre sätt.

”Ett stärkt Moderaterna”

Under partistämman omprövades många tagna beslut. Vilket leder till frågan, är det ett annat Moderaterna som lämnar Karlstad än det som kom hit? Stina Höök svävar lite på svaret.

– Framför allt är det ett stärkt Moderaterna, med en partiledare som har ett enorm förtroende.

Alexander Torin:

– Nej, jag tycker att vi tagit många beslut som förändrat Moderaterna. Inte i så stor utsträckning, men det har blivit en modernare politik.

Stina Höök säger att man fått ett ”enormt beröm” av de tillresta moderaterna, vad gäller såväl organisation som väder. Något Alexander Torin också går i god för.

– Solstaden har inte kunnat ifrågasättas.