2015-10-17 06:00

2015-10-17 10:08

Ungefär hälften får rätt

KARLSTAD: Tusentals sätter hoppet till Arn

Årligen anmäls över 11 000 ärenden till Allmänna reklamationsnämnden.
I ungefär hälften av de ärenden som prövas får konsumenten rätt.

– Den enklaste beskrivningen av oss är att vi är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Till oss kan konsumenter vända sig istället för att gå till tingsrätt, säger Helen Eriksson, kommunikatör på Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Det är många som sätter sitt hopp till Arn. De senaste tre åren har uppemot 35 000 anmälningar kommit in. Sett till Värmland handlar det om närmare 100 anmälningar årligen.

Vad är vanligast att man anmäler?

– Elektronik, resor, motor och bostad är våra stora avdelningar, säger Helen Eriksson.

Vad är förklaringen till att det är just de här områdena?

– Ett av svaren är att det är många som använder de här varorna och tjänsterna. Väldigt många människor har en bil, väldigt många åker på resor och så vidare.

Enligt statistiken avvisas ungefär 25 procent av de anmälda ärendena utan prövning. Av dem som blir föremål för prövning ges konsumenten rätt i ungefär hälften av fallen.

Då får det anmälda företaget en rekommendation om att exempelvis laga eller ersätta varan, helt eller delvis.

Vad händer om den som fälls struntar i att följa rekommendation?

– Vi prövar tvister med hjälp av lagstiftning, praxis och det underlag som båda parter får möjlighet att skicka in. Det vi ser är att majoriteten följer våra beslut. Ser man till resor som anmäldes 2014 så följdes vår rekommendation i 77 procent av fallen.

Ni har ingen svart lista?

– Nej, det är inte vår uppgift. Vi ska fungera som en opartisk myndighet som lämnar rekommendationer. Även om det bara är konsumenter som kan anmäla till oss finns vi till för att bägge parter ska få möjlighet till en avgiftsfri och opartisk prövning.

– Den enklaste beskrivningen av oss är att vi är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Till oss kan konsumenter vända sig istället för att gå till tingsrätt, säger Helen Eriksson, kommunikatör på Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Det är många som sätter sitt hopp till Arn. De senaste tre åren har uppemot 35 000 anmälningar kommit in. Sett till Värmland handlar det om närmare 100 anmälningar årligen.

Vad är vanligast att man anmäler?

– Elektronik, resor, motor och bostad är våra stora avdelningar, säger Helen Eriksson.

Vad är förklaringen till att det är just de här områdena?

– Ett av svaren är att det är många som använder de här varorna och tjänsterna. Väldigt många människor har en bil, väldigt många åker på resor och så vidare.

Enligt statistiken avvisas ungefär 25 procent av de anmälda ärendena utan prövning. Av dem som blir föremål för prövning ges konsumenten rätt i ungefär hälften av fallen.

Då får det anmälda företaget en rekommendation om att exempelvis laga eller ersätta varan, helt eller delvis.

Vad händer om den som fälls struntar i att följa rekommendation?

– Vi prövar tvister med hjälp av lagstiftning, praxis och det underlag som båda parter får möjlighet att skicka in. Det vi ser är att majoriteten följer våra beslut. Ser man till resor som anmäldes 2014 så följdes vår rekommendation i 77 procent av fallen.

Ni har ingen svart lista?

– Nej, det är inte vår uppgift. Vi ska fungera som en opartisk myndighet som lämnar rekommendationer. Även om det bara är konsumenter som kan anmäla till oss finns vi till för att bägge parter ska få möjlighet till en avgiftsfri och opartisk prövning.

Det här är Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att avgiftsfritt och opartiskt pröva många typer av tvister mellan konsumenter och företag men inte alla. Arn utgår från lagstiftning, praxis och uppgifter och bevis som konsumenten och företaget har skickat in. Arn ger inte råd till någon av parterna i tvisten och är ingen tillsynsmyndighet.

Källa: arn.se

Får rätt i ett av tre ärenden

I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2012-2014?

Andel i procent

Avdelning201220132014
Almänna474440
Bank171310
Bostad494841
Båt403841
Elektronik312426
Fastighetsmäklare191210
Försäkring111110
Motor393538
Möbler303039
Resor434547
Sko332414
Textil413838
Tvätt393734
Totalt383435

 

Källa: Allmänna reklamationsnämnden