2015-10-16 13:29

2015-10-16 13:29

Trasiga vindkraftverken ska repareras

HAMMARÖ: Kostnad: 24 miljoner kronor

De två trasiga vindkraftverken ute i Gässlingegrundet ska repareras under nästa år. Det beslutade Vindpark Vänerns styrelse på fredagen.

Två av fem vindkraftverk har stått stilla en längre tid. Men nu ska verken lagas:

– Efter en sammanvägning av risker och möjligheter i samband med en reparation är styrelsen i dag helt överens om att detta är det affärsmässigt riktiga beslutet, säger Ove Björklund, styrelseordförande för Vindpark Vänern Kraft AB.

Reparationerna budgeteras till 24 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande från Vindpark Vänern väntas investeringen vara återbetald inom fem år, det med tanke på marknadens nuvarande prissättning av el och elcertifikat liksom förväntad elgenerering.

Möte på måndag

Reparationerna ska också godkännas av aktieägarna, vilka är Karlstads kommun genom KBAB och Karlstads Energi samt Hammarö kommun. Styrelsen träffar kommunstyrelsen i respektive kommun nu på måndag, då politikerna även ska få information inför beslutet om att lägga in ytterligare 80 miljoner kronor i bolaget; aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för att undvika konkurs.

Ökar i värde

Orsakerna till att växellådorna på vindkraftverken har havererat är något som utretts och Vindpark Vänern har vidtagit åtgärder på de tre vindkraftverken som i dag fungerar.

Enligt pressmeddelandet visar åtgärderna på: ”markant förbättring och elgenereringen från verken som går kommer att bli rekordstor under 2015, cirka 10 miljoner kilowattimmar per vindkraftverk.”

Med fem fungerande vindkraftverk väntas värdet öka med 20 miljoner kronor jämfört med att avveckla de trasiga vindkraftverken.

Två av fem vindkraftverk har stått stilla en längre tid. Men nu ska verken lagas:

– Efter en sammanvägning av risker och möjligheter i samband med en reparation är styrelsen i dag helt överens om att detta är det affärsmässigt riktiga beslutet, säger Ove Björklund, styrelseordförande för Vindpark Vänern Kraft AB.

Reparationerna budgeteras till 24 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande från Vindpark Vänern väntas investeringen vara återbetald inom fem år, det med tanke på marknadens nuvarande prissättning av el och elcertifikat liksom förväntad elgenerering.

Möte på måndag

Reparationerna ska också godkännas av aktieägarna, vilka är Karlstads kommun genom KBAB och Karlstads Energi samt Hammarö kommun. Styrelsen träffar kommunstyrelsen i respektive kommun nu på måndag, då politikerna även ska få information inför beslutet om att lägga in ytterligare 80 miljoner kronor i bolaget; aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för att undvika konkurs.

Ökar i värde

Orsakerna till att växellådorna på vindkraftverken har havererat är något som utretts och Vindpark Vänern har vidtagit åtgärder på de tre vindkraftverken som i dag fungerar.

Enligt pressmeddelandet visar åtgärderna på: ”markant förbättring och elgenereringen från verken som går kommer att bli rekordstor under 2015, cirka 10 miljoner kilowattimmar per vindkraftverk.”

Med fem fungerande vindkraftverk väntas värdet öka med 20 miljoner kronor jämfört med att avveckla de trasiga vindkraftverken.