2015-10-16 12:28

2015-10-16 15:10

Hård kritik mot Karlstads dåliga vägar

KARLSTAD: Underhållsberget är hela 113 miljoner kronor

Kommunrevisionen riktar hård kritik mot Karlstads kommuns drift av sina gator och vägar.
I en ny rapport konstaterar man att det har saknats en underhållsplan och att det har funnits för dåliga underlag för att bedöma hur mycket pengar som borde ha satsats på vägnätet.

I rapporten som skrivits av revisionsbolaget Pwc på uppdrag av Kommunrevisionen menar man att underhållsplaner för beläggningsunderhåll av gator och vägar har saknats i tillräcklig omfattning.

– Man kan inte sköta sina vägar om man inte har en underhållsplan. Det är ganska självklart, säger Barbro Thunér som är ordförande i Kommunrevisionen.

Kommunen har nu gjort en egen inventering som visar att över 43 procent av vägnätet i Karlstads kommun är klassificerat som dåligt eller mycket dåligt.

Rapporten anser att det bland annat beror på att underlaget för budgetbehoven när det gäller vägunderhållet helt enkelt har varit för dåligt.

– Ja, så har det varit och om dessutom vägbudgetarna har varit för små och pengarna inte räcker till så måste man äska om mer pengar.

För små budgetar i kombination med bristen på underhållsplaner och för dåliga underlag har gjort att underhållsskulden för kommunens gator och vägar nu enligt rapporten är hela 113 miljoner kronor.

– Det är naturligtvis allvarligt och det har tagit många år att hamna i ett sådant läge. Vi konstaterar att det krävs en budget på minst 32 miljoner kronor per år för att underhållsskulden successivt ska minska, säger Barbro Thunér.

Varför har då inte Kommunrevisionen riktat den här kritiken tidigare?

– Vår uppgift är att granska all kommunal verksamhet och ofta går de mjuka frågorna före de hårda som exempelvis gator och vägar. Men vi har haft detta under luppen ett tag och ansåg att det var läge att detaljstudera vägunderhållet nu.

– Vi har inga maktmedel kring en förändring av verksamheten, men vi ska inom kort ha överläggningar med teknik- och fastighetsnämnden om det här.

Så här säger Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) om kritiken:

– Jag kan till viss del förstå den. Budgeten för vägunderhållet har länge legat för lågt under många år, men nu har vi fördubblat den till cirka 20 miljoner kronor per år och genom att äska mer pengar och omprioritera kan budgeten komma att ökas ytterligare.

– Det är det oroande med underhållsberget som ser ut att vara större än vad vi trodde och det kommer ta många år att beta av den.

– Men vi vill gärna veta på vilken nivå Pwc har lagt sig i sin bedömning av vägstandarden. Har man bedömt att alla vägar ska vara i toppskick eller handlar det om en normalstandard? Det påverkar siffrorna väldigt mycket. Vi ska nu analyserna deras rapport och svara på den.

I rapporten som skrivits av revisionsbolaget Pwc på uppdrag av Kommunrevisionen menar man att underhållsplaner för beläggningsunderhåll av gator och vägar har saknats i tillräcklig omfattning.

– Man kan inte sköta sina vägar om man inte har en underhållsplan. Det är ganska självklart, säger Barbro Thunér som är ordförande i Kommunrevisionen.

Kommunen har nu gjort en egen inventering som visar att över 43 procent av vägnätet i Karlstads kommun är klassificerat som dåligt eller mycket dåligt.

Rapporten anser att det bland annat beror på att underlaget för budgetbehoven när det gäller vägunderhållet helt enkelt har varit för dåligt.

– Ja, så har det varit och om dessutom vägbudgetarna har varit för små och pengarna inte räcker till så måste man äska om mer pengar.

För små budgetar i kombination med bristen på underhållsplaner och för dåliga underlag har gjort att underhållsskulden för kommunens gator och vägar nu enligt rapporten är hela 113 miljoner kronor.

– Det är naturligtvis allvarligt och det har tagit många år att hamna i ett sådant läge. Vi konstaterar att det krävs en budget på minst 32 miljoner kronor per år för att underhållsskulden successivt ska minska, säger Barbro Thunér.

Varför har då inte Kommunrevisionen riktat den här kritiken tidigare?

– Vår uppgift är att granska all kommunal verksamhet och ofta går de mjuka frågorna före de hårda som exempelvis gator och vägar. Men vi har haft detta under luppen ett tag och ansåg att det var läge att detaljstudera vägunderhållet nu.

– Vi har inga maktmedel kring en förändring av verksamheten, men vi ska inom kort ha överläggningar med teknik- och fastighetsnämnden om det här.

Så här säger Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) om kritiken:

– Jag kan till viss del förstå den. Budgeten för vägunderhållet har länge legat för lågt under många år, men nu har vi fördubblat den till cirka 20 miljoner kronor per år och genom att äska mer pengar och omprioritera kan budgeten komma att ökas ytterligare.

– Det är det oroande med underhållsberget som ser ut att vara större än vad vi trodde och det kommer ta många år att beta av den.

– Men vi vill gärna veta på vilken nivå Pwc har lagt sig i sin bedömning av vägstandarden. Har man bedömt att alla vägar ska vara i toppskick eller handlar det om en normalstandard? Det påverkar siffrorna väldigt mycket. Vi ska nu analyserna deras rapport och svara på den.