2015-10-16 06:00

2015-10-16 12:04

Fackbasen optimistisk för journalistiken

NYHETSFÖRMEDLING: Journalistikens framtid

Jonas Nordling, ordförande i Svenska journalistförbundet, är långt ifrån pessimistisk om journalistikens framtid i Sverige. Han ser visserligen ingen guldålder för tidningsföretagen men om journalistiken utvecklas finns det ändå en bra framtid.

För en tid sedan kom Jonas Nordling överens med NWT:s koncernchef Lars Ander om att få intervjua honom för Journalistpodden, Journalistförbundets eget webbaserade radioprogram. På onsdagen var Jonas Nordling på plats i Karlstad men då hade Lars Ander avlidit efter en kort tids sjukdom.

Ett besök på NWT blev det ändå men nu var det i stället Nordling som blev intervjuad av NWT. Därefter följde lunch tillsammans med intresserade medlemmar i Svensk journalistförbundet.

Första frågan blev hur Jonas Nordling ser på journalistikens framtid i Sverige.

– Oj, det var en stor fråga!

– På många plan fungerar journalistiken fortfarande jättebra. Det är ju inte precis någon guldålder för branschen just nu men inte heller kris och förfall, snarare tvärtom.

Ingen trivialisering

Svensk journalistik har alltid utvecklats i takt med tekniken. Presentation och form är annorlunda än förr och även nyhetsförmedlingen har utvecklats. Och det handlar inte om någon trivialisering.

Journalistförbundets ordförande är alltså inte pessimist. Är han då optimist?

– Bra journalistik kräver resurser och det är inte säkert att de finns lika mycket i framtiden. Det finns en hotbild och den kvarstår.

– Men samtidigt är journalistiken, nyhetsförmedlingen, efterfrågad. Och det går inte att lägga ut produktionen av den i något annat land, den måste göras här.

Jonas Nordling anser att journalistik måste ha en kommersiell grund att stå på, en hållbar affärsidé.

Den fria pressen

– Jag tror inte på en journalistik som är beroende av stöd som är politiskt beslutade. Då förlorar man den fria pressen.

Samtidigt pågår det något av ett stålbad för dagstidningarna. Resurserna minskar och tjänster dras in.

Jonas Nordling noterar att tidningsföretagen har mött utvecklingen på olika sätt.

– NWT:s ägare har trott på den tryckta tidningen och det har ju fungerat bra fram till i dag. Men samtidigt får man inte blunda för att det behövs andra grepp för att behålla attraktionskraften hos breda grupper av läsare?

Digitala medier

– De digitala medierna är väsensskilda från de tryckta. Frågan är hur man ska få lojala abonnenter att följa med över från de tryckta tidningarna till de digitala medierna.

Jonas Nordling är journalisternas främste företrädare. Och i den ser han naturligtvis problem.

– Många tjänster dras in, många sägs upp. Men samtidigt nyanställs det medarbetare med andra kunskaper. Digitala analytiker och programmerare, som arbetar på nyhetsredaktioner, är också journalister.

Villkoren försämras för enskilda medarbetare. De är inte längre anställda utan frilansande underleverantörer.

För en tid sedan kom Jonas Nordling överens med NWT:s koncernchef Lars Ander om att få intervjua honom för Journalistpodden, Journalistförbundets eget webbaserade radioprogram. På onsdagen var Jonas Nordling på plats i Karlstad men då hade Lars Ander avlidit efter en kort tids sjukdom.

Ett besök på NWT blev det ändå men nu var det i stället Nordling som blev intervjuad av NWT. Därefter följde lunch tillsammans med intresserade medlemmar i Svensk journalistförbundet.

Första frågan blev hur Jonas Nordling ser på journalistikens framtid i Sverige.

– Oj, det var en stor fråga!

– På många plan fungerar journalistiken fortfarande jättebra. Det är ju inte precis någon guldålder för branschen just nu men inte heller kris och förfall, snarare tvärtom.

Ingen trivialisering

Svensk journalistik har alltid utvecklats i takt med tekniken. Presentation och form är annorlunda än förr och även nyhetsförmedlingen har utvecklats. Och det handlar inte om någon trivialisering.

Journalistförbundets ordförande är alltså inte pessimist. Är han då optimist?

– Bra journalistik kräver resurser och det är inte säkert att de finns lika mycket i framtiden. Det finns en hotbild och den kvarstår.

– Men samtidigt är journalistiken, nyhetsförmedlingen, efterfrågad. Och det går inte att lägga ut produktionen av den i något annat land, den måste göras här.

Jonas Nordling anser att journalistik måste ha en kommersiell grund att stå på, en hållbar affärsidé.

Den fria pressen

– Jag tror inte på en journalistik som är beroende av stöd som är politiskt beslutade. Då förlorar man den fria pressen.

Samtidigt pågår det något av ett stålbad för dagstidningarna. Resurserna minskar och tjänster dras in.

Jonas Nordling noterar att tidningsföretagen har mött utvecklingen på olika sätt.

– NWT:s ägare har trott på den tryckta tidningen och det har ju fungerat bra fram till i dag. Men samtidigt får man inte blunda för att det behövs andra grepp för att behålla attraktionskraften hos breda grupper av läsare?

Digitala medier

– De digitala medierna är väsensskilda från de tryckta. Frågan är hur man ska få lojala abonnenter att följa med över från de tryckta tidningarna till de digitala medierna.

Jonas Nordling är journalisternas främste företrädare. Och i den ser han naturligtvis problem.

– Många tjänster dras in, många sägs upp. Men samtidigt nyanställs det medarbetare med andra kunskaper. Digitala analytiker och programmerare, som arbetar på nyhetsredaktioner, är också journalister.

Villkoren försämras för enskilda medarbetare. De är inte längre anställda utan frilansande underleverantörer.