2015-10-15 06:00

2015-10-15 09:25

Skarpt läge för Kinberg Batra

KARLSTAD: I dag inleds Moderaternas partistämma i Karlstad

Under fyra dagar ska Moderaterna ta ställning till stora frågor som jobb, integration och välfärd. De värmländska politikerna tror inte de kan dra fördel av att partistämman hålls i Karlstad.

Stina Höök, Moderaternas förbundsordförande i Värmland, välkomnar till Värmland och Anders Knape, ordförande i kommunala samrådsgruppen, ingår därmed i partistyrelsen men utan rösträtt. Det är två av de värmländska politikerna som finns med på Karlstad CCC.

Anders, vilka blir de hetaste frågorna?

– Den situation Sverige befinner sig i när det gäller flyktingtrycket blir det mycket fokus på. Att öka kvaliteten i välfärden, det är väldigt viktigt både i det privata och det offentliga. Och utanförskapet. Att titta på kostnader och minska trösklar för människor att komma ut i sysselsättning. Eftersom Decemberöverenskommelsen, DÖ, redan fallit och en egen budget är lagd så stjäl inte det något fokus längre.

Vad säger du Stina?

– Frågorna går i varandra. Arbete, ekonomi, att bryta utanförskap för de nyanlända och unga i Sverige. Integration och migration och välfärd. Jag tror vi måste diskutera ett förändrat arbetsliv och det är flera tunga propositioner och massor av motioner att ta sig igenom under de här dagarna.

Vilka lokala frågor vill du passa på att ta upp Stina?

– Sjöfarten i Vänern. Det är jätteviktigt at slussarna i Trollhättan byts ut innan 2030 annars har vi ingen sjöfart i Vänern och det är väldigt allvarligt. Sedan vill jag lyfta Folkhögskolornas roll. De gör ett oerhört jobb för integration och för att få folk i arbete i olika skeden i livet.

Har ni några fördelar av att vara i Karlstad?

– Nej det tror jag inte. Men det visar på gott värdskap att man återigen kommer tillbaka.

Hur ser du på Anna Kinberg Batra som partiledare Anders?

– Jag ser henne inte bara som partiledare utan också som oppositionsledare för Alliansen. Hon har visat sig vara klok som bjuder in till en bred dialog. Hon är öppen och bred i resonemanget och många har fått vara med och ta fram de propositioner som nu ligger på bordet. Det uppskattar jag mycket.

Anders, hur starka är Moderaterna nu?

– Det är ju Sveriges näst största parti. Även om valet bakom oss inte gjorde oss så glada så var det ett av de bästa i Moderaternas historia, så jag tror det kommer gå bra i nästa val.

Stina Höök, Moderaternas förbundsordförande i Värmland, välkomnar till Värmland och Anders Knape, ordförande i kommunala samrådsgruppen, ingår därmed i partistyrelsen men utan rösträtt. Det är två av de värmländska politikerna som finns med på Karlstad CCC.

Anders, vilka blir de hetaste frågorna?

– Den situation Sverige befinner sig i när det gäller flyktingtrycket blir det mycket fokus på. Att öka kvaliteten i välfärden, det är väldigt viktigt både i det privata och det offentliga. Och utanförskapet. Att titta på kostnader och minska trösklar för människor att komma ut i sysselsättning. Eftersom Decemberöverenskommelsen, DÖ, redan fallit och en egen budget är lagd så stjäl inte det något fokus längre.

Vad säger du Stina?

– Frågorna går i varandra. Arbete, ekonomi, att bryta utanförskap för de nyanlända och unga i Sverige. Integration och migration och välfärd. Jag tror vi måste diskutera ett förändrat arbetsliv och det är flera tunga propositioner och massor av motioner att ta sig igenom under de här dagarna.

Vilka lokala frågor vill du passa på att ta upp Stina?

– Sjöfarten i Vänern. Det är jätteviktigt at slussarna i Trollhättan byts ut innan 2030 annars har vi ingen sjöfart i Vänern och det är väldigt allvarligt. Sedan vill jag lyfta Folkhögskolornas roll. De gör ett oerhört jobb för integration och för att få folk i arbete i olika skeden i livet.

Har ni några fördelar av att vara i Karlstad?

– Nej det tror jag inte. Men det visar på gott värdskap att man återigen kommer tillbaka.

Hur ser du på Anna Kinberg Batra som partiledare Anders?

– Jag ser henne inte bara som partiledare utan också som oppositionsledare för Alliansen. Hon har visat sig vara klok som bjuder in till en bred dialog. Hon är öppen och bred i resonemanget och många har fått vara med och ta fram de propositioner som nu ligger på bordet. Det uppskattar jag mycket.

Anders, hur starka är Moderaterna nu?

– Det är ju Sveriges näst största parti. Även om valet bakom oss inte gjorde oss så glada så var det ett av de bästa i Moderaternas historia, så jag tror det kommer gå bra i nästa val.

Moderaternas partistämma 15-18 oktober på Karlstad CCC

Partistämmans är Moderaternas högst beslutande organ. Under helgen kommer det att genomföras val av partistyrelse samt fattas beslut om Moderaternas politik för kommande år.

Temat för partistämman 2015 är: Sverige kan mer.

Följande sex stora propositioner föreslås för diskussion under partistämman:

*Ansvar för ekonomin och fler vägar till första jobbet

*En förnyad integrations- och migrationspolitik

*Trygg välfärd

*Ett modernt arbetsliv, jämställdhet och tolerans

*Säkerhet i en orolig omvärld

*Trygghet mot brott

Dessutom kommer 284 motioner samt ytterligare förslag att behandlas.

Moderaterna i Värmland har fem ombud: Stina Höök, regionråd Region Värmland, Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, Per-Samuel Nisser, kommunalråd i Karlstad, och Alexander Torin, ordförande MUF Värmland.

Källa: