2015-10-15 19:26

2015-10-15 19:40

Mycket stort intresse för att tycka till om torget

KARLSTAD: Önskemål om fler evenemang och ökad torghandel

Över 1 200 åsikter har kommit till kommunen om Stora torget och hur det bör utvecklas. Det är mer än förväntat.
– Mer liv och rörelse, mer torghandel och fler sittplatser är återkommande åsikter. Samtidigt är debatten stor för och emot Fredsstatyn, säger Andreas Eliazon.

Bilden av dagens torg är delat, konstaterar projektledaren för ombyggnaden av Stora torget.

– Huvuddelen tycker att Stora torget är ett trist, tråkigt och grått torg. Andra anser att det är bra som det är.

Men många har liknande åsikter om vilka förändringar de vill se av torget.

– Mer liv och rörelse, mer torghandel och fler sittplatser är återkommande åsikter. Det finns även en hel del människor som tycker att det är svårt att ta sig fram på torget på grund av stenläggningen, säger Andreas Eliazon.

För och emot statyn

Fredsstatyn är det inte överraskande många som har synpunkter på.

– När det gäller den är debatten stor både för och emot. En del tycker att den inte ska röras, medan andra tycker den är ful och bör tas bort. Folk är även delade i åsikterna om torgets storlek.

Andra förslag handlar bland annat om att skapa större fontäner, bättre belysning, fler toaletter, en storbilds-tv, mer grönytor, laddstationer och bättre bussinformation på torget.

Ny plats för kioskerna?

Karlstads kommun lämnar nu en öppning när det gäller de gula gamla kioskerna som man har sagt ska rivas.

– Ingen har lämnat några negativ åsikter till dem. De är historiskt värdefulla byggnader och kanske kan vi hitta en annan placering på torget för dem.

– Deras funktion tror jag är jätteviktig och Värmlands museum ska få komma med en åsikt om vad som bör hända med dem, säger Andreas Eliazon.

Nu ska kommunen utvärdera alla synpunkter innan man går vidare.

– Vi vill gå försiktigt fram och inte förstöra dagens torg. Det är basen för det fortsatta arbetet. Men eftersom det inte många som är nöjda med det nuvarande utseendet och dagens funktioner så är utvecklingspotentialen stor för oss.

Det blir kompromisser

– Hur skapar vi en bättre torghandel, hur ordnar vi fler sittplatser och hur kopplar vi torget bättre till stan? I dag finns det flera barriärer. Bland annat är inte uteserveringarna vända ut mot torget. Här och i övrigt kommer det att bli många kompromisser.

Ett trevligare torg där det händer mer saker är huvudmålet för kommunen, speciellt med tanke på att man vill vara den fjärde största evenemangsstaden i landet.

– I vår får folk återigen chansen att tycka till om Stora torget och målsättningen är sedan att ta fram ett gestaltningsprogram under 2017–2018.

– Men det är osäkert när torget kan byggas om. Det är så mycket att som ska ske i centrum som vi måste ta hänsyn till. Bland annat ombyggnaden av Resecentrum, säger Andreas Eliazon.

Bilden av dagens torg är delat, konstaterar projektledaren för ombyggnaden av Stora torget.

– Huvuddelen tycker att Stora torget är ett trist, tråkigt och grått torg. Andra anser att det är bra som det är.

Men många har liknande åsikter om vilka förändringar de vill se av torget.

– Mer liv och rörelse, mer torghandel och fler sittplatser är återkommande åsikter. Det finns även en hel del människor som tycker att det är svårt att ta sig fram på torget på grund av stenläggningen, säger Andreas Eliazon.

För och emot statyn

Fredsstatyn är det inte överraskande många som har synpunkter på.

– När det gäller den är debatten stor både för och emot. En del tycker att den inte ska röras, medan andra tycker den är ful och bör tas bort. Folk är även delade i åsikterna om torgets storlek.

Andra förslag handlar bland annat om att skapa större fontäner, bättre belysning, fler toaletter, en storbilds-tv, mer grönytor, laddstationer och bättre bussinformation på torget.

Ny plats för kioskerna?

Karlstads kommun lämnar nu en öppning när det gäller de gula gamla kioskerna som man har sagt ska rivas.

– Ingen har lämnat några negativ åsikter till dem. De är historiskt värdefulla byggnader och kanske kan vi hitta en annan placering på torget för dem.

– Deras funktion tror jag är jätteviktig och Värmlands museum ska få komma med en åsikt om vad som bör hända med dem, säger Andreas Eliazon.

Nu ska kommunen utvärdera alla synpunkter innan man går vidare.

– Vi vill gå försiktigt fram och inte förstöra dagens torg. Det är basen för det fortsatta arbetet. Men eftersom det inte många som är nöjda med det nuvarande utseendet och dagens funktioner så är utvecklingspotentialen stor för oss.

Det blir kompromisser

– Hur skapar vi en bättre torghandel, hur ordnar vi fler sittplatser och hur kopplar vi torget bättre till stan? I dag finns det flera barriärer. Bland annat är inte uteserveringarna vända ut mot torget. Här och i övrigt kommer det att bli många kompromisser.

Ett trevligare torg där det händer mer saker är huvudmålet för kommunen, speciellt med tanke på att man vill vara den fjärde största evenemangsstaden i landet.

– I vår får folk återigen chansen att tycka till om Stora torget och målsättningen är sedan att ta fram ett gestaltningsprogram under 2017–2018.

– Men det är osäkert när torget kan byggas om. Det är så mycket att som ska ske i centrum som vi måste ta hänsyn till. Bland annat ombyggnaden av Resecentrum, säger Andreas Eliazon.