2015-10-15 22:34

2015-10-15 22:34

Dubbla spår över Pråmkanalen

KOMMUNIKATION: Väse och Karlstad får mer järnväg

Nu ska det bli mer järnvägsspår i Karlstad. Den gamla järnvägsbron över Pråmkanalen från 1862 ska ersättas med en bro med dubbla spår.
Arbetet är en förutsättning för ett nytt resecentrum.

Värmlandsbanan, järnvägen mellan Laxå och Charlottenberg, är i dag Sveriges mest belastade enkelspåriga järnväg. Stor kapacitetsbrist råder. Förseningarna är många.

Det vill Trafikverket göra något åt.

I fyra etapper ska man duka upp för ett resecentrum i Karlstad.

Syftet med arbetena är förstås att tågtrafiken ska fungera bättre och förseningar minska.

I den första etappen ingår mötesspår i Väse, vid Pråmkanalen och Brunsberg (mellan Högboda och Edane).

Väse först

Väse är först ut med byggstart nästa sommar-höst. Pråmkanalen kommer strax där efter.

Projektet Pråmkanalen mellan Haga och Herrhagen innefattar ett brobyte och ett andra järnvägsspår från Östra station till viadukten ner mot Löfbergs kaffeskrapa, en längd på 1 100 meter.

– Byggtiden är beräknad till drygt ett år, säger Jörgen Olofsson, projektledare vid Trafikverket i Karlstad.

Bussning

En cirka 60 meter ny bro ska läggas över Pråmkanalen. Det nya spåret hamnar sydost om det nu befintliga, alltså åt Nöjesfabriken och Inre hamnen till.

Arbetena kommer inte att gå obemärkt förbi.

– Det är ofrånkomligt att det blir vissa störningar. Tågtrafiken kan bli avstängd kortare perioder. Då blir det aktuellt med bussning från Kristinehamn, säger Jörgen Olofsson.

Mötesstation Pråmkanalen som projektet heter är nu ute på samråd.

Bullerskydd

De boende kring dubbelspåret kommer också att påverkas. Mer buller blir effekten av ökad tågtrafik. En bullerskyddsutredning har gjorts. Den föreslår att berörda fastigheter skärmas av med bullerskärmar och att fönster byts.

Väse blir först ut i etapp ett av ombyggnader. Där blir det tre mötesspår. Det i sig kräver planskild korsning. En vägtunnel byggs under järnvägen i Väse samhälle.

Etapp två i det man kallar Tåg i tid är arbeten vid centralstation i Karlstad, etapp tre mötesspår i Välsviken och etapp fyra godsbangård vid Välsviken samt ett förbindelsespår mellan Välsviken och hamnen.

Värmlandsbanan, järnvägen mellan Laxå och Charlottenberg, är i dag Sveriges mest belastade enkelspåriga järnväg. Stor kapacitetsbrist råder. Förseningarna är många.

Det vill Trafikverket göra något åt.

I fyra etapper ska man duka upp för ett resecentrum i Karlstad.

Syftet med arbetena är förstås att tågtrafiken ska fungera bättre och förseningar minska.

I den första etappen ingår mötesspår i Väse, vid Pråmkanalen och Brunsberg (mellan Högboda och Edane).

Väse först

Väse är först ut med byggstart nästa sommar-höst. Pråmkanalen kommer strax där efter.

Projektet Pråmkanalen mellan Haga och Herrhagen innefattar ett brobyte och ett andra järnvägsspår från Östra station till viadukten ner mot Löfbergs kaffeskrapa, en längd på 1 100 meter.

– Byggtiden är beräknad till drygt ett år, säger Jörgen Olofsson, projektledare vid Trafikverket i Karlstad.

Bussning

En cirka 60 meter ny bro ska läggas över Pråmkanalen. Det nya spåret hamnar sydost om det nu befintliga, alltså åt Nöjesfabriken och Inre hamnen till.

Arbetena kommer inte att gå obemärkt förbi.

– Det är ofrånkomligt att det blir vissa störningar. Tågtrafiken kan bli avstängd kortare perioder. Då blir det aktuellt med bussning från Kristinehamn, säger Jörgen Olofsson.

Mötesstation Pråmkanalen som projektet heter är nu ute på samråd.

Bullerskydd

De boende kring dubbelspåret kommer också att påverkas. Mer buller blir effekten av ökad tågtrafik. En bullerskyddsutredning har gjorts. Den föreslår att berörda fastigheter skärmas av med bullerskärmar och att fönster byts.

Väse blir först ut i etapp ett av ombyggnader. Där blir det tre mötesspår. Det i sig kräver planskild korsning. En vägtunnel byggs under järnvägen i Väse samhälle.

Etapp två i det man kallar Tåg i tid är arbeten vid centralstation i Karlstad, etapp tre mötesspår i Välsviken och etapp fyra godsbangård vid Välsviken samt ett förbindelsespår mellan Välsviken och hamnen.