2015-10-14 17:05

2015-10-14 19:02

Irländskt företag hoppar av Zakrisdal

KARLSTAD: Hade planer på 1 500 bostäder och nya industrilokaler

Det irländska bolaget Táin swedish property stoppar sina planer på hundratals nya bostäder på Zakrisdal och en utveckling av industriområdet.
– De höga kostnaderna för en utbyggnad av infrastrukturen gör att projekten inte blir lönsamma, säger projektledaren Desmond Quigley.

För den norra delen av området var andelen 400 bostäder, men i den nya detaljplanen som presenterades i våras skulle man i stället koncentrera sig på att utveckla industriområdet.

Den långsiktiga planen var dock fortfarande att satsa på hundratals nya bostäder på den södra delen av området.

Men i ett brev till Karlstads kommun meddelar nu det irländska riskkapitalbolaget att man stoppar alla sina utvecklingsplaner.

– De höga kostnaderna för en utbyggnad av infrastrukturen gör att projekten inte blir lönsamma, säger Desmond Quigley.

I brevet beskriver han kostnaderna totalt till 22,7 miljoner kronor inklusive planeringskostnaderna för investeringarna som sägs ligga på 4,5 miljoner kronor.

– Kostnaderna är betydligt högre än förväntat. Vi har under lång tid krävt att Karlstads kommun ska specificera infrastrukturkostnaderna, men det har man inte gjort.

Mot den bakgrunden väljer Táin swedish property att inte gå vidare med sina planer.

– Vi anser att inget privat bolag kan genomföra en sådan här stor satsning på Zakrisdal när infrastrukturkostnaderna blir så höga. Det är bara kommunen som kan göra det.

Några planer på att sälja byggnaderna och marken har bolaget dock inte.

– Nej, vi tänker fortsätta äga och hyra ut industrilokalerna, säger Desmond Quigley.

– Jättetråkigt att det inte blir något av bolagets planer, speciellt med tanke på att området är en viktig pusselbit för utvecklingen av Västkust-projektet.

– När det gäller kritiken mot oss så kunde vi inte beräkna några kostnader innan vi visste vad de ville göra. När det var klart får man dela på kostnaderna. Detta var ett jätteprojekt som de helt enkelt inte mäktade med, säger kommunalrådet Peter Kullgren (KD).

För den norra delen av området var andelen 400 bostäder, men i den nya detaljplanen som presenterades i våras skulle man i stället koncentrera sig på att utveckla industriområdet.

Den långsiktiga planen var dock fortfarande att satsa på hundratals nya bostäder på den södra delen av området.

Men i ett brev till Karlstads kommun meddelar nu det irländska riskkapitalbolaget att man stoppar alla sina utvecklingsplaner.

– De höga kostnaderna för en utbyggnad av infrastrukturen gör att projekten inte blir lönsamma, säger Desmond Quigley.

I brevet beskriver han kostnaderna totalt till 22,7 miljoner kronor inklusive planeringskostnaderna för investeringarna som sägs ligga på 4,5 miljoner kronor.

– Kostnaderna är betydligt högre än förväntat. Vi har under lång tid krävt att Karlstads kommun ska specificera infrastrukturkostnaderna, men det har man inte gjort.

Mot den bakgrunden väljer Táin swedish property att inte gå vidare med sina planer.

– Vi anser att inget privat bolag kan genomföra en sådan här stor satsning på Zakrisdal när infrastrukturkostnaderna blir så höga. Det är bara kommunen som kan göra det.

Några planer på att sälja byggnaderna och marken har bolaget dock inte.

– Nej, vi tänker fortsätta äga och hyra ut industrilokalerna, säger Desmond Quigley.

– Jättetråkigt att det inte blir något av bolagets planer, speciellt med tanke på att området är en viktig pusselbit för utvecklingen av Västkust-projektet.

– När det gäller kritiken mot oss så kunde vi inte beräkna några kostnader innan vi visste vad de ville göra. När det var klart får man dela på kostnaderna. Detta var ett jätteprojekt som de helt enkelt inte mäktade med, säger kommunalrådet Peter Kullgren (KD).