2015-10-14 18:57

2015-10-14 18:57

Holm Barenfeld (M) vill ha svar om sanktioner

VÄRMLAND

I söndags övervakade den värmländske riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) valet i Vitryssland.

– Även detta val bestod av omfattande valfusk och i det närmaste total avsaknad av transparens, sa han efteråt i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av detta vill Holm Barenfeld nu ha svar från utrikesminister Margot Wallström (S) om EU:s sanktioner.

”Har frågan om att luckra upp och avlägsna sanktionerna mot den vitryska regimen diskuterats vid rådsmötet och stämmer det att beslut ska fattas i denna fråga?” skriver han och fortsätter:

”Vilka ståndpunkter har utrikesministern och den svenska regeringen framfört och drivit i frågan och hur avser man agera framgent?”

– Även detta val bestod av omfattande valfusk och i det närmaste total avsaknad av transparens, sa han efteråt i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av detta vill Holm Barenfeld nu ha svar från utrikesminister Margot Wallström (S) om EU:s sanktioner.

”Har frågan om att luckra upp och avlägsna sanktionerna mot den vitryska regimen diskuterats vid rådsmötet och stämmer det att beslut ska fattas i denna fråga?” skriver han och fortsätter:

”Vilka ståndpunkter har utrikesministern och den svenska regeringen framfört och drivit i frågan och hur avser man agera framgent?”