2015-10-13 13:54

2015-10-13 13:54

Tysklandstält på Stora torget

KARLSTAD: Ompa ompa utlovas

Ett tält modell större monteras just nu upp på Stora torget i Karlstad.

Torsdag till och med lördag är det meningen att besökare i tältet ska förflyttas till Tyskland och en klassisk Oktoberfest.

Oförglömlig Ompa Ompa-fest med tyrolermusik, joddel och allsång utlovas.

Torsdag till och med lördag är det meningen att besökare i tältet ska förflyttas till Tyskland och en klassisk Oktoberfest.

Oförglömlig Ompa Ompa-fest med tyrolermusik, joddel och allsång utlovas.