2015-10-13 13:32

2015-10-13 13:38

Finns det ett reellt hot mot universitetet?

HALLÅ DÄR..

..Jan Gambring, säkerhetschef på Karlstads universitet, som har höjd beredskap men håller universitetet öppet efter hot på appen Jodel.

– Vi ligger lågt tills vidare och har fortsatt löpande kontakt med polisen och rättar oss efter deras direktiv. Verksamheten pågår som vanligt med extra krisgrupp i beredskap och vi följer utvecklingen på sociala medier.

Det är samma meddelande som nått flera lärosäten och är en direktöversättning från det som skickades innan skolskjutningen i Oregon, USA. Gör det hotet mindre seriöst?

– Ja ju fler ställen det kommer till desto mer försvinner det i det allmänna bruset. Men det är ett hot som vi inte bara tar lätt på utan gör vår analys i samråd med polisen och bedömning utifrån det oberoende av andra lärosäten.

Kan man inte på något sätt spåra avsändaren?

– Man skriver på den helt anonymt och tydligen så är avsändarna på den här appen svårspårade. Polisen gör försök nationellt.

Vem kan ha gjort det här och varför?

– Jag har inte hört några spekulationer alls. Det är svårt att ha det.

Hur reagerar personal och studenter?

– Det finns naturligtvis en viss med spekulationer och frågor. Vår kommunikationsavdelning jobbar med att löpande lägga ut information om läget på sociala medier. Universitetet består av många byggnader och det är svårt att veta hur många som finns i lokalerna så informationen går ut sektionsvis.

– Vi ligger lågt tills vidare och har fortsatt löpande kontakt med polisen och rättar oss efter deras direktiv. Verksamheten pågår som vanligt med extra krisgrupp i beredskap och vi följer utvecklingen på sociala medier.

Det är samma meddelande som nått flera lärosäten och är en direktöversättning från det som skickades innan skolskjutningen i Oregon, USA. Gör det hotet mindre seriöst?

– Ja ju fler ställen det kommer till desto mer försvinner det i det allmänna bruset. Men det är ett hot som vi inte bara tar lätt på utan gör vår analys i samråd med polisen och bedömning utifrån det oberoende av andra lärosäten.

Kan man inte på något sätt spåra avsändaren?

– Man skriver på den helt anonymt och tydligen så är avsändarna på den här appen svårspårade. Polisen gör försök nationellt.

Vem kan ha gjort det här och varför?

– Jag har inte hört några spekulationer alls. Det är svårt att ha det.

Hur reagerar personal och studenter?

– Det finns naturligtvis en viss med spekulationer och frågor. Vår kommunikationsavdelning jobbar med att löpande lägga ut information om läget på sociala medier. Universitetet består av många byggnader och det är svårt att veta hur många som finns i lokalerna så informationen går ut sektionsvis.