2015-10-12 23:18

2015-10-12 23:19

Han förvaltade arvet

LARS ANDER HAR AVLIDIT

När Lars Ander fick ta över ledarskapet i Nya Wermlands-Tidningen efter fadern, Gustaf Ander, var det på papperet en tillsynes enkel uppgift. Det gällde att förvalta arvet.

Gustaf Ander hade byggt upp en koncern med stark ekonomi och rörelseresultat som andra tidningar av NWT:s storlek inte var i närheten av.

På det sättet byggde Gustaf Ander upp en förmögenhet som han inte använde till annat än att befästa och utveckla NWT-koncernens ställning på marknaden.

Han sparade alltså i ladorna för att kunna genomföra sitt livs beslut, nämligen att bygga ett nytt tidningshus i Karlstad som vid starten var en av Europas modernaste officiner.

Nybygget genomfördes utan extern finansiell medverkan . Inom näringslivet och självfallet inom tidningsvärlden ansågs detta vara helt unikt. Men så hade också Gustaf Ander klart sagt ifrån att han inte ville vara i händerna på bankerna.

Man kan säga att Lars Ander hela tiden skolades in till sin uppgift som verkställande direktör och koncernchef samtidigt som brodern, Staffan Ander, tog hand om det redaktionella och blev chefredaktör.

Lars Ander deltog aktivt i tidningsaffärerna som Gustaf Ander med stor skicklighet genomförde. Efter Gustaf Anders bortgång var Lars Ander klart beredd att axla manteln efter sin far.

Även om ett företag i grunden har en stark ekonomi och en stark ställning inom sin bransch krävs det ett stort förvaltaransvar och att verksamheten utvecklas på rätt sätt.

Där visade Lars Ander sin styrka . Jag vill påstå att han arbetade på precis samma sätt som Gustaf Ander. Det vill säga att spara på rätt sätt vid rätt tidpunkt och inte ge sig in i kostsamma projekt som bara dränerar företag på pengar.

Han såg gärna att andra företag inom tidningsbranschen fick betala lärpengarna och att NWT skulle hoppa på tåget när det blev rätt läge.

Så blev det också. Flera tidningshus fick betala enorma belopp för att prova allt det nya digitala.

Jag vet av samtal med Lars Ander att han oroades över hur NWT skulle fördela satsningarna på papperstidningen och det nya digitala verktyget, webben. Nu har NWT och koncernen satsat stort och det mesta verkar gå rätt väg, men lärpengarna fick andra inom branschen betala.

Lars Ander var inte lite stolt över NWT-koncernens satsningar i Norge. Under flera år stärkte de norska satsningarna koncernens balansräkning.

Samtidigt som Lars Ander var tuff i sitt ledarskap och i affärerna var han precis som Gustaf Ander klok och rättvis. Han förstod på samma sätt som Gustaf Ander värdet av att helt koncentrera affärerna på tidningsproduktion. Värmland har tappat en företagare som tänkte långsiktigt och som förstod värdet av detta.

Gustaf Ander hade byggt upp en koncern med stark ekonomi och rörelseresultat som andra tidningar av NWT:s storlek inte var i närheten av.

På det sättet byggde Gustaf Ander upp en förmögenhet som han inte använde till annat än att befästa och utveckla NWT-koncernens ställning på marknaden.

Han sparade alltså i ladorna för att kunna genomföra sitt livs beslut, nämligen att bygga ett nytt tidningshus i Karlstad som vid starten var en av Europas modernaste officiner.

Nybygget genomfördes utan extern finansiell medverkan . Inom näringslivet och självfallet inom tidningsvärlden ansågs detta vara helt unikt. Men så hade också Gustaf Ander klart sagt ifrån att han inte ville vara i händerna på bankerna.

Man kan säga att Lars Ander hela tiden skolades in till sin uppgift som verkställande direktör och koncernchef samtidigt som brodern, Staffan Ander, tog hand om det redaktionella och blev chefredaktör.

Lars Ander deltog aktivt i tidningsaffärerna som Gustaf Ander med stor skicklighet genomförde. Efter Gustaf Anders bortgång var Lars Ander klart beredd att axla manteln efter sin far.

Även om ett företag i grunden har en stark ekonomi och en stark ställning inom sin bransch krävs det ett stort förvaltaransvar och att verksamheten utvecklas på rätt sätt.

Där visade Lars Ander sin styrka . Jag vill påstå att han arbetade på precis samma sätt som Gustaf Ander. Det vill säga att spara på rätt sätt vid rätt tidpunkt och inte ge sig in i kostsamma projekt som bara dränerar företag på pengar.

Han såg gärna att andra företag inom tidningsbranschen fick betala lärpengarna och att NWT skulle hoppa på tåget när det blev rätt läge.

Så blev det också. Flera tidningshus fick betala enorma belopp för att prova allt det nya digitala.

Jag vet av samtal med Lars Ander att han oroades över hur NWT skulle fördela satsningarna på papperstidningen och det nya digitala verktyget, webben. Nu har NWT och koncernen satsat stort och det mesta verkar gå rätt väg, men lärpengarna fick andra inom branschen betala.

Lars Ander var inte lite stolt över NWT-koncernens satsningar i Norge. Under flera år stärkte de norska satsningarna koncernens balansräkning.

Samtidigt som Lars Ander var tuff i sitt ledarskap och i affärerna var han precis som Gustaf Ander klok och rättvis. Han förstod på samma sätt som Gustaf Ander värdet av att helt koncentrera affärerna på tidningsproduktion. Värmland har tappat en företagare som tänkte långsiktigt och som förstod värdet av detta.

  • Jonny Ohlsson