2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Tält modellen för campingen

KARLSTAD: Inga obesiktigade husvagnar tillåts på camping för EU-migranter

Karlstads kommun kommer inte att tillåta obesiktigade, skraltiga husvagnar på den nya campingen för EU-migranter på Våxnäs.
Mest troligt är att alla kommer att erbjudas tältboende.

Efter förra veckans artikel om Karlstads kommuns planer på att inrätta en campingplats för EU-migranter vid gamla Solareturen på Våxnäs har läsare hört av sig till NWT med frågor kring hur transporten av migranternas husvagnar ska gå till, då de i många fall är i mycket dåligt skick.

– Hur ska vraken, som inte är skattade och besiktigade och därmed ej får framföras på väg, flyttas till Solareturen? Ska en eventuell transport ske med fraktbolag? undrar läsaren Anders.

Regler ska följas

Kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) svarar så här:

– Ska man bo i husvagn på campingen så ska det vara en godkänd husvagn som är besiktigad och laglig. Vår utgångspunkt är dock att det inte ska vara ett husvagnsboende, utan att alla ska bo i tält, enligt Helsingborgsmodellen. Men det är inte helt klart än. Däremot ska det vara enhetligt och snyggt på campingen och jag förutsätter att lagar och regler kring fordon följs.

Fungerar bra

Den Helsingborgsmodell Lund Kopparklint refererar till utgår från Helsingborgs Stads campinglösning för EU-migranter. Den har varit i gång sedan i april och är ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer. Enligt kommunens samordnare, Per Pehrsson, har allt fungerat jättebra.

– Vi fick stadens alla EU-migranter, ett 50-tal, att lämna sina tidigare bosättningsplatser och flytta till den anvisade campingplatsen med toalett, dusch, kök, renhållning och el. På vår camping bor alla i likadana tält som skänkts av Svenska kyrkan. De har också fått sovsäckar och liggunderlag, säger Per Pehrsson.

Hur gör ni när kylan kommer?

– Vi har evakueringslokaler i beredskap, men i dagsläget har vi bara politiska beslut som sträcker sig tills det blir kallt. En eventuell fortsättning av campingen ska behandlas politiskt inom kort.

Och hur funkar det på campingen?

– Det fungerar väldigt bra. De boende städar själva och sköter hygienutrymmena. Vi har regelbunden tillsyn på området och en tolk som tar in avgiften, tio kronor per person och dag, en gång i veckan. Personerna som bor på campingen tycker själva att de har fått det både bättre, säkrare och mer värdigt och den tidigare strida strömmen av klagomål från allmänheten om nedskräpning vid de gamla boplatserna har helt avstannat.

Inte klart i Karlstad

När campingen i Karlstad ska tas i bruk är inte helt klart. Iordningsställandet pågår just nu, samtidigt som kommunen jobbar med en kartläggning kring hur många personer det är som kan tänkas vara aktuella för campingboendet.

Kommunen tittar också på hur tältboendet ska lösas.

– Om vi inte lyckas få skänkta tält som i Helsingborg, kanske vi kan hitta en variant där man får hyra tält, säger Marléne Lund Kopparklint.

Efter förra veckans artikel om Karlstads kommuns planer på att inrätta en campingplats för EU-migranter vid gamla Solareturen på Våxnäs har läsare hört av sig till NWT med frågor kring hur transporten av migranternas husvagnar ska gå till, då de i många fall är i mycket dåligt skick.

– Hur ska vraken, som inte är skattade och besiktigade och därmed ej får framföras på väg, flyttas till Solareturen? Ska en eventuell transport ske med fraktbolag? undrar läsaren Anders.

Regler ska följas

Kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) svarar så här:

– Ska man bo i husvagn på campingen så ska det vara en godkänd husvagn som är besiktigad och laglig. Vår utgångspunkt är dock att det inte ska vara ett husvagnsboende, utan att alla ska bo i tält, enligt Helsingborgsmodellen. Men det är inte helt klart än. Däremot ska det vara enhetligt och snyggt på campingen och jag förutsätter att lagar och regler kring fordon följs.

Fungerar bra

Den Helsingborgsmodell Lund Kopparklint refererar till utgår från Helsingborgs Stads campinglösning för EU-migranter. Den har varit i gång sedan i april och är ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer. Enligt kommunens samordnare, Per Pehrsson, har allt fungerat jättebra.

– Vi fick stadens alla EU-migranter, ett 50-tal, att lämna sina tidigare bosättningsplatser och flytta till den anvisade campingplatsen med toalett, dusch, kök, renhållning och el. På vår camping bor alla i likadana tält som skänkts av Svenska kyrkan. De har också fått sovsäckar och liggunderlag, säger Per Pehrsson.

Hur gör ni när kylan kommer?

– Vi har evakueringslokaler i beredskap, men i dagsläget har vi bara politiska beslut som sträcker sig tills det blir kallt. En eventuell fortsättning av campingen ska behandlas politiskt inom kort.

Och hur funkar det på campingen?

– Det fungerar väldigt bra. De boende städar själva och sköter hygienutrymmena. Vi har regelbunden tillsyn på området och en tolk som tar in avgiften, tio kronor per person och dag, en gång i veckan. Personerna som bor på campingen tycker själva att de har fått det både bättre, säkrare och mer värdigt och den tidigare strida strömmen av klagomål från allmänheten om nedskräpning vid de gamla boplatserna har helt avstannat.

Inte klart i Karlstad

När campingen i Karlstad ska tas i bruk är inte helt klart. Iordningsställandet pågår just nu, samtidigt som kommunen jobbar med en kartläggning kring hur många personer det är som kan tänkas vara aktuella för campingboendet.

Kommunen tittar också på hur tältboendet ska lösas.

– Om vi inte lyckas få skänkta tält som i Helsingborg, kanske vi kan hitta en variant där man får hyra tält, säger Marléne Lund Kopparklint.