2015-10-09 17:32

2015-10-09 17:34

"Partiet har tagit tydlig ställning"

KARLSTAD: Oväntat beslut menar Peter Kullgren (KD)

Peter Kullgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Karlstads kommun, tillika ledamot i partistyrelsen, kunde inte närvara vid KD:s riksting på grund av sjukt barn.
Via telefon meddelar han att han är något överraskad av beslutet.

– Det var lite oväntat, trots allt. Visst har det varit uppenbart att det funnits ett starkt motstånd mot decemberöverenskommelsen inom partiet, men det här trodde jag kanske ändå inte.

Däremot har han inga problem med att rätta sig efter rikstingets beslut.

– Rikstinget är Kristdemokraternas högst beslutande organ och i och med detta har partiet tagit tydlig ställning i frågan och pekat ut en riktning som ska följas. Så enkelt är det.

Tycker du själv att det var rätt beslut?

– Det var nödvändigt att göra den här överenskommelsen i det läge som rådde i december, sen kan man alltid fundera på om det var rätt eller inte. Nu har som sagt partiet pekat ut riktningen framåt och den ska följas.

"Satt ned foten"

Simon Sjögren Distriktsordförande för KDU (Kristdemokratiska ungdomsförbundet) Värmland kommenterar det så här:

– Att Kristdemokraternas riksting beslutat om att lämna Decemberöverenskommelsen under ordnande former är ett beslut som gör mig mycket glad. Jag har själv varit med och drivet denna linje och är glad att partiet nu på ett tydligt sätt har satt ned foten i den här frågan! Nu har vi chansen att formulera skarp, kristdemokratisk politik och verkligen visa den för alla.

– Det var lite oväntat, trots allt. Visst har det varit uppenbart att det funnits ett starkt motstånd mot decemberöverenskommelsen inom partiet, men det här trodde jag kanske ändå inte.

Däremot har han inga problem med att rätta sig efter rikstingets beslut.

– Rikstinget är Kristdemokraternas högst beslutande organ och i och med detta har partiet tagit tydlig ställning i frågan och pekat ut en riktning som ska följas. Så enkelt är det.

Tycker du själv att det var rätt beslut?

– Det var nödvändigt att göra den här överenskommelsen i det läge som rådde i december, sen kan man alltid fundera på om det var rätt eller inte. Nu har som sagt partiet pekat ut riktningen framåt och den ska följas.

"Satt ned foten"

Simon Sjögren Distriktsordförande för KDU (Kristdemokratiska ungdomsförbundet) Värmland kommenterar det så här:

– Att Kristdemokraternas riksting beslutat om att lämna Decemberöverenskommelsen under ordnande former är ett beslut som gör mig mycket glad. Jag har själv varit med och drivet denna linje och är glad att partiet nu på ett tydligt sätt har satt ned foten i den här frågan! Nu har vi chansen att formulera skarp, kristdemokratisk politik och verkligen visa den för alla.