2015-10-09 14:14

2015-10-09 15:35

Orrholmsskolan skyltar – mot mobbning

KARLSTAD: En viktig påminnelse på skolgården

Här sätter Orrholmsskolan stopp för mobbning.
Två specialgjorda skyltar visar alla vad som gäller.
– Vi hängde upp dem för att alla ska känna sig trygga, säger elevrådsordföranden Shayma Jasim, som går i sexan.

Vid båda ingångarna till skolgården på Orrholmsskolan sitter sedan några veckor tillbaka två speciella vägskyltar.

Budskapet är tydligt: här tillåts inte mobbning.

Shayma Jasim och Simon Peteri, som båda går i sexan och ingår i elevrådet på skolan, tycker att skyltarna är bra.

– Det var en förälder till en elev som skänkte dem till oss, säger Shayma Jasim.

– Vi hängde upp dem på skolgården för att alla ska känna sig trygga.

Besökte klasserna

Skolans elevråd är aktivt och får saker att hända.

När skyltarna levererades till skolan tog elevrådet helt enkelt med sig dem och gick runt i klasserna och berättade vad skyltarna var och varför de fanns.

– Det har blivit stor uppmärksamhet runt dem, och elevrådet har tagit ett stort ansvar, säger Johan Lönngren, lärare på skolan och personalrepresentant i elevrådet.

– Vi är stolta över skyltarna och vill gärna att de sprider sig vidare till andra skolor

På Orrholmsskolan går barn från förskoleklass och upp till sexan.

Arbetet mot mobbning och för att alla ska få vara med är mer än ett par skyltar.

Yngre och äldre

Till exempel har skolan rastvärdar. Det är mellanstadieelever som ordnar lekar för de yngre barnen, något som blivit uppskattat.

Både bland de äldre och de yngre.

– Att ha aktiviteter där de äldre tar hand om de yngre skapar en stor trygghet. Det har varit väldigt bra, säger Johan Lönngren.

– Mycket handlar om att prata om hur vi är mot varandra. Ingen ska behöva känna sig ensam på rasterna.

Skolans klassråd har dessutom infört en demokratibevakare som håller koll på vem som pratar under klassråden och hur mycket– även det för att se till att alla ska få vara med.

Vid båda ingångarna till skolgården på Orrholmsskolan sitter sedan några veckor tillbaka två speciella vägskyltar.

Budskapet är tydligt: här tillåts inte mobbning.

Shayma Jasim och Simon Peteri, som båda går i sexan och ingår i elevrådet på skolan, tycker att skyltarna är bra.

– Det var en förälder till en elev som skänkte dem till oss, säger Shayma Jasim.

– Vi hängde upp dem på skolgården för att alla ska känna sig trygga.

Besökte klasserna

Skolans elevråd är aktivt och får saker att hända.

När skyltarna levererades till skolan tog elevrådet helt enkelt med sig dem och gick runt i klasserna och berättade vad skyltarna var och varför de fanns.

– Det har blivit stor uppmärksamhet runt dem, och elevrådet har tagit ett stort ansvar, säger Johan Lönngren, lärare på skolan och personalrepresentant i elevrådet.

– Vi är stolta över skyltarna och vill gärna att de sprider sig vidare till andra skolor

På Orrholmsskolan går barn från förskoleklass och upp till sexan.

Arbetet mot mobbning och för att alla ska få vara med är mer än ett par skyltar.

Yngre och äldre

Till exempel har skolan rastvärdar. Det är mellanstadieelever som ordnar lekar för de yngre barnen, något som blivit uppskattat.

Både bland de äldre och de yngre.

– Att ha aktiviteter där de äldre tar hand om de yngre skapar en stor trygghet. Det har varit väldigt bra, säger Johan Lönngren.

– Mycket handlar om att prata om hur vi är mot varandra. Ingen ska behöva känna sig ensam på rasterna.

Skolans klassråd har dessutom infört en demokratibevakare som håller koll på vem som pratar under klassråden och hur mycket– även det för att se till att alla ska få vara med.