2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Vad är Operation Smile?

HALLÅ DÄR...

...Gulan Zandén, sjuksköterska som kom hem från Paraguay i tisdags kväll efter att ha arbetat i tio dagar för hjälporganisationen Operation Smile.

– Operation Smile är hjälporganisation som grundades i början av 1980-talet av den amerikanske plastikkirurgen Bill Magee och hans fru Kathy som är sjuksköterska. Organisationens idé är att erbjuda barn från fattiga länder med gomspalt och andra ansiktsdeformationer en operation och därmed också en möjlighet till ett helt nytt liv. De slipper ett livslångt lidande.

Hur kom du i kontakt med den?

– Jag har arbetat som barnsjuksköterska på Centralsjukhuset i 25 år men dessutom varit ute som biståndsarbetare i sex år. När jag pensionerades kände jag att jag ville göra något mer av mina erfarenheter. Jag läste om Operation Smile och tänkte att det kanske kunde vara något för mig.

Hur går det till?

– Operation Smile rekryterar volontärer bland plastikkirurger, narkosläkare, sjuksköterskor, tandspecialister och många andra. Alla är med på frivillig basis. Sedan reser man runt i olika länder och erbjuder bedömning och operation av barn. I Paraguay, där jag var senast , opererades 98 barn under tio dagar. I Kina, där jag var i augusti, blev 128 barn opererade. Samtidigt utbildar man lokal personal.

Vilket var ditt uppdrag i Paraguay?

– Jag var barnens sjuksköterska både före och efter operationen. Det var tolv timmar långa arbetspass för att se att allt gick bra.

Hur finansieras Operation Smile?

– Det är enbart med gåvor. Man kan skänka pengar via bankgirokontot 900-2221. Och man kan läsa om det på www.operationsmile.se

– Operation Smile är hjälporganisation som grundades i början av 1980-talet av den amerikanske plastikkirurgen Bill Magee och hans fru Kathy som är sjuksköterska. Organisationens idé är att erbjuda barn från fattiga länder med gomspalt och andra ansiktsdeformationer en operation och därmed också en möjlighet till ett helt nytt liv. De slipper ett livslångt lidande.

Hur kom du i kontakt med den?

– Jag har arbetat som barnsjuksköterska på Centralsjukhuset i 25 år men dessutom varit ute som biståndsarbetare i sex år. När jag pensionerades kände jag att jag ville göra något mer av mina erfarenheter. Jag läste om Operation Smile och tänkte att det kanske kunde vara något för mig.

Hur går det till?

– Operation Smile rekryterar volontärer bland plastikkirurger, narkosläkare, sjuksköterskor, tandspecialister och många andra. Alla är med på frivillig basis. Sedan reser man runt i olika länder och erbjuder bedömning och operation av barn. I Paraguay, där jag var senast , opererades 98 barn under tio dagar. I Kina, där jag var i augusti, blev 128 barn opererade. Samtidigt utbildar man lokal personal.

Vilket var ditt uppdrag i Paraguay?

– Jag var barnens sjuksköterska både före och efter operationen. Det var tolv timmar långa arbetspass för att se att allt gick bra.

Hur finansieras Operation Smile?

– Det är enbart med gåvor. Man kan skänka pengar via bankgirokontot 900-2221. Och man kan läsa om det på www.operationsmile.se