2015-10-08 16:37

2015-10-08 16:38

Stort behov av platser för flyktingar

VÄRMLAND: Boendena räcker inte – letar evakueringsplatser för flyktingar

Migrationsverkets platser för asylsökande håller på att ta slut.
Nu letas det tillfälliga evakueringsplatser.
Gymnastiksalar och liknande kan bli aktuellt.

Omkring 1 500 personer om dagen söker nu asyl i Sverige.

Och behovet av boende är stort. På Migrationsverkets anläggningar håller platserna på att ta slut och myndigheten säger nu att man går in i nästa ”boendefas”.

– Genom samarbetet med länsstyrelserna har verket nu lyft frågan om så kallade evakueringsplatser i kommunerna, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson på myndighetens hemsida.

Det kan handla om enklare boenden, som gymnastiksalar och liknande, för de första dagarna i landet.

I Värmland, som på många andra platser, har det dammsugits efter tillfälliga platser.

Har inventerat

I mitten av september vände sig länsstyrelsen till kommunerna – och det har gett resultat.

– Vi gick ut med en förfrågan och bad kommunerna lämna in förslag på lokaler som de själva äger eller externa, som hotell, vandrarhem och campingplatser. Det är en väldig variation, säger Leif Gustavsson, beredskapsdirektör hos länsstyrelsen.

Ungefär 2 400 tänkbara platser har det blivit hittills i Värmland. De allra flesta finns hos privata aktörer, 600 är i kommunala lokaler.

– Alla kanske inte passar Migrationsverkets behov, det vet vi inte.

Vad kan det vara kommunerna lämnat förslag på?

– När det gäller egna lokaler är ett bra exempel gamla stadshuset i Karlstad. Nedlagda skolor är ett annat exempel och blir det riktig kris och väldigt tillfälligt kan man även tänka sig gymnastiksalar. Men då är det väldigt korta tidsförhållanden, säger Leif Gustavsson.

I det tidigare stadshuset i Karlstad pågår arbetet för fullt med att ställa i ordning tre våningsplan. Tidigare kontor blir boende för människor på flykt. Rum har städats ur och i stället för skrivbord finns sängar i rummen.

På ett våningsplan finns plats för ett 30-tal ensamkommande flyktingbarn. De två andra kan fungera som ett tillfälligt ankomstboende för 100 flyktingar.

Är ansträngt

Migrationsverket arbetar för fullt med att hitta och skriva kontrakt med olika sorters boenden.

– Det är ett väldigt, väldigt ansträngt läge, säger Guna Graufelds, presskommunikatör hos Migrationsverket.

När de tillfälliga evakueringsboendena behöver tas i bruk går inte att säga.

– Men vi ser att det är väldigt många personer som kommer och att vi inte får såpass många nya boenden, så vi tror att vi inom kort behöver använda oss av evakueringsbostäderna, säger Guna Graufelds.

Omkring 1 500 personer om dagen söker nu asyl i Sverige.

Och behovet av boende är stort. På Migrationsverkets anläggningar håller platserna på att ta slut och myndigheten säger nu att man går in i nästa ”boendefas”.

– Genom samarbetet med länsstyrelserna har verket nu lyft frågan om så kallade evakueringsplatser i kommunerna, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson på myndighetens hemsida.

Det kan handla om enklare boenden, som gymnastiksalar och liknande, för de första dagarna i landet.

I Värmland, som på många andra platser, har det dammsugits efter tillfälliga platser.

Har inventerat

I mitten av september vände sig länsstyrelsen till kommunerna – och det har gett resultat.

– Vi gick ut med en förfrågan och bad kommunerna lämna in förslag på lokaler som de själva äger eller externa, som hotell, vandrarhem och campingplatser. Det är en väldig variation, säger Leif Gustavsson, beredskapsdirektör hos länsstyrelsen.

Ungefär 2 400 tänkbara platser har det blivit hittills i Värmland. De allra flesta finns hos privata aktörer, 600 är i kommunala lokaler.

– Alla kanske inte passar Migrationsverkets behov, det vet vi inte.

Vad kan det vara kommunerna lämnat förslag på?

– När det gäller egna lokaler är ett bra exempel gamla stadshuset i Karlstad. Nedlagda skolor är ett annat exempel och blir det riktig kris och väldigt tillfälligt kan man även tänka sig gymnastiksalar. Men då är det väldigt korta tidsförhållanden, säger Leif Gustavsson.

I det tidigare stadshuset i Karlstad pågår arbetet för fullt med att ställa i ordning tre våningsplan. Tidigare kontor blir boende för människor på flykt. Rum har städats ur och i stället för skrivbord finns sängar i rummen.

På ett våningsplan finns plats för ett 30-tal ensamkommande flyktingbarn. De två andra kan fungera som ett tillfälligt ankomstboende för 100 flyktingar.

Är ansträngt

Migrationsverket arbetar för fullt med att hitta och skriva kontrakt med olika sorters boenden.

– Det är ett väldigt, väldigt ansträngt läge, säger Guna Graufelds, presskommunikatör hos Migrationsverket.

När de tillfälliga evakueringsboendena behöver tas i bruk går inte att säga.

– Men vi ser att det är väldigt många personer som kommer och att vi inte får såpass många nya boenden, så vi tror att vi inom kort behöver använda oss av evakueringsbostäderna, säger Guna Graufelds.