2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Ser inga möjligheter till indragning av sjuksköterskor

KARLSTAD: Fackförbunden: Personalen går redan på knäna

Företrädare för Vårdförbundet och Kommunal är mycket bekymrade och undrar hur personalneddragningarna ska gå till.
– När man redan dagligen behöver ta till övertid och jaga sjuksköterskor så säger det sig ju självt att det är omöjligt att dra in på fler tjänster, säger Eva Strandh på Vårdförbundet.

– Jag tycker att man under presskonferensen på ett bra sätt beskrev det förändringsarbete som krävs. Sen blir det problematiskt när man pratar om utveckling, samtidigt som en akut ekonomisk kris råder och svångremmen ska dras åt rejält. Jag ser stora svårigheter med att dra in på sjukskötersktjänster då våra yrkesgrupper redan har en enorm arbetsbörda och ständigt tvingas till övertid, säger Eva Strandh, avdelningsordförande för Vårdförbundet.

Redan mycket övertid

Vårdförbundet organiserar 2 300 landstingsanställda sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Strandh berättar att det bland medlemmarna finns höga sjukskrivningstal, mycket övertid och ett berg av innestående semester. Dessutom saknar sjuksköterskorna varje dag kollegor i det löpande arbetet.

– När man redan dagligen behöver ta till övertid och jaga sjuksköterskor så säger det sig ju självt att det är omöjligt att dra in på fler tjänster. Det blir lite konstigt i huvudet att tänka på indragningar när arbetssituationen ser ut som den gör. Nu måste hela landstinget genomlysas i jakt på besparingar, säger Eva Strandh, som dock även kan se ljuspunkter med det akuta läget.

– Nu är man tvingad till förändring och en översyn av arbetssätten inom landstinget. Det är både en utmaning och en möjlighet. I hårda tider föds kreativitet och vi ser trots allt möjligheter för våra medlemsgrupper.

Kommer få ett helsike

Eva Jansson, sektionsordförande för Kommunal Värmland, är mer bekymrad.

– Själva omorganisationen har jag inget emot, men personalneddragningarna kan jag inte se någonting positivt med. Man säger att man i så hög utsträckning som möjligt ska använda sig av naturliga avgångar framför uppsägningar, men tjänsterna försvinner ju oavsett och de som blir kvar kommer att få ett helsike.

– Redan nu vill man dra in åtta vårdplatser på avdelning 59 och ett antal på avdelning 58 på grund av personalbrist, det saknas både sjuksköterskor och undersköterskor.

Kommunal organiserar 1 200 undersköterskor, städ- och kökspersonal inom landstinget. Hur är stämningen bland medlemmarna?

– Många är oroliga, nedstämda och känner hopplöshet. Vi måste ha personal för att kunna bedriva en god vård, men de som jobbar måste också erbjudas en dräglig arbetsmiljö. Läget känns bekymmersamt.

– Jag tycker att man under presskonferensen på ett bra sätt beskrev det förändringsarbete som krävs. Sen blir det problematiskt när man pratar om utveckling, samtidigt som en akut ekonomisk kris råder och svångremmen ska dras åt rejält. Jag ser stora svårigheter med att dra in på sjukskötersktjänster då våra yrkesgrupper redan har en enorm arbetsbörda och ständigt tvingas till övertid, säger Eva Strandh, avdelningsordförande för Vårdförbundet.

Redan mycket övertid

Vårdförbundet organiserar 2 300 landstingsanställda sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Strandh berättar att det bland medlemmarna finns höga sjukskrivningstal, mycket övertid och ett berg av innestående semester. Dessutom saknar sjuksköterskorna varje dag kollegor i det löpande arbetet.

– När man redan dagligen behöver ta till övertid och jaga sjuksköterskor så säger det sig ju självt att det är omöjligt att dra in på fler tjänster. Det blir lite konstigt i huvudet att tänka på indragningar när arbetssituationen ser ut som den gör. Nu måste hela landstinget genomlysas i jakt på besparingar, säger Eva Strandh, som dock även kan se ljuspunkter med det akuta läget.

– Nu är man tvingad till förändring och en översyn av arbetssätten inom landstinget. Det är både en utmaning och en möjlighet. I hårda tider föds kreativitet och vi ser trots allt möjligheter för våra medlemsgrupper.

Kommer få ett helsike

Eva Jansson, sektionsordförande för Kommunal Värmland, är mer bekymrad.

– Själva omorganisationen har jag inget emot, men personalneddragningarna kan jag inte se någonting positivt med. Man säger att man i så hög utsträckning som möjligt ska använda sig av naturliga avgångar framför uppsägningar, men tjänsterna försvinner ju oavsett och de som blir kvar kommer att få ett helsike.

– Redan nu vill man dra in åtta vårdplatser på avdelning 59 och ett antal på avdelning 58 på grund av personalbrist, det saknas både sjuksköterskor och undersköterskor.

Kommunal organiserar 1 200 undersköterskor, städ- och kökspersonal inom landstinget. Hur är stämningen bland medlemmarna?

– Många är oroliga, nedstämda och känner hopplöshet. Vi måste ha personal för att kunna bedriva en god vård, men de som jobbar måste också erbjudas en dräglig arbetsmiljö. Läget känns bekymmersamt.