2015-10-08 07:21

2015-10-08 07:22

Kulturens möjligheter tema på konferens

KARLSTAD

Temat för Sveriges Kommuner och Landstings kulturkonferens är kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle där alla människors lika värde och rättigheter respekteras, där konsten är fri och yttrandefriheten jämlik.

Konferensen hålls i Karlstad den 12-13 oktober och det är Karlstad kommun och region Värmland som står som värdar.

Bland talarna finns bland annat Joanna Rubin Dranger, Brian Palmer, Barakat Ghebrehawariat och Kajsa Balkfors.

– Karlstad har ett rikt kulturutbud som både Karlstadsborna och besökare sätter stort värde på. Kulturen är en självklar och viktig del av vårt samhälle, något som blir extra tydligt genom konferensens högaktuella tema, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun.

– Vi arbetar kontinuerligt för ett mer öppet och välkomnande Värmland och i det arbetet har kulturen en stor roll. Därför är jag jätteglad att vi är värdar för årets kulturkonferens, inte minst eftersom temat är att belysa just kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle, säger Stina Höök, regionråd, Region Värmland.

Fler än 200 politiker och ledande tjänstemän från kommuner, regioner/landsting och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle deltar i konferensen.

Konferensen hålls i Karlstad den 12-13 oktober och det är Karlstad kommun och region Värmland som står som värdar.

Bland talarna finns bland annat Joanna Rubin Dranger, Brian Palmer, Barakat Ghebrehawariat och Kajsa Balkfors.

– Karlstad har ett rikt kulturutbud som både Karlstadsborna och besökare sätter stort värde på. Kulturen är en självklar och viktig del av vårt samhälle, något som blir extra tydligt genom konferensens högaktuella tema, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun.

– Vi arbetar kontinuerligt för ett mer öppet och välkomnande Värmland och i det arbetet har kulturen en stor roll. Därför är jag jätteglad att vi är värdar för årets kulturkonferens, inte minst eftersom temat är att belysa just kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle, säger Stina Höök, regionråd, Region Värmland.

Fler än 200 politiker och ledande tjänstemän från kommuner, regioner/landsting och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle deltar i konferensen.