2015-10-07 18:49

2015-10-07 18:50

Vill införa parkeringssystem

KARLSTAD: Digitala skyltar i centrum ska göra det lättare att hitta p-platser

Karlstads kommun planerar att installera ett digitalt parkeringshänvisningssystem som visar antalet lediga p-platser på olika håll i centrumkärnan.
– Det handlar om ett 20-tal skyltar i Tingvallastaden från infarterna och vidare inne i Tingvallastaden, säger Conny Carlstedt.

Ett system som ska göra det lättare för bilisterna att hitta p-platser har varit aktuellt under väldigt lång tid.

– Det har funnits uppe till diskussion sedan 1990-talet, men det har nog stupat både på kostnaderna och att det är många intressenter inblandade säger Conny Carlstedt, kommunala Parkabs förre vd som nu är konsult för projektet.

Ökat behov

Nu är dock behovet större. Karlstad växer och trafiken ökar liksom jakten på p-platserna.

– Vi har inlett diskussioner med de privata parkeringshusägarna och alla fyra är positiva till ett digitalt parkeringshänvisningssystem.

– Det handlar om ett 20-tal skyltar i Tingvallastaden från infarterna och vidare inne i Tingvallastaden där vägvalspilar visar var och hur många lediga platser det finns. säger Conny Carlstedt.

Vid några av parkeringshusen kan man redan i dag se antalet lediga platser, men med det nya systemet som redan finns i många andra städer får bilisterna en mer helhetlig bild av parkeringsläget i Karlstads innerstad.

Cirka 4 miljoner

Kommunen ska skriva en anbudsförfrågan under nästa år och man räknar med att totalkostnaden för projektet hamnar på cirka 4 miljoner kronor.

– Jag räknar med att vi går ut med anbudet under januari eller februari och förhoppningen är att systemet skulle kunna vara installerat under nästa höst.

Men innan någonting görs måste först politikerna ge grönt ljus till projektet.

Ett system som ska göra det lättare för bilisterna att hitta p-platser har varit aktuellt under väldigt lång tid.

– Det har funnits uppe till diskussion sedan 1990-talet, men det har nog stupat både på kostnaderna och att det är många intressenter inblandade säger Conny Carlstedt, kommunala Parkabs förre vd som nu är konsult för projektet.

Ökat behov

Nu är dock behovet större. Karlstad växer och trafiken ökar liksom jakten på p-platserna.

– Vi har inlett diskussioner med de privata parkeringshusägarna och alla fyra är positiva till ett digitalt parkeringshänvisningssystem.

– Det handlar om ett 20-tal skyltar i Tingvallastaden från infarterna och vidare inne i Tingvallastaden där vägvalspilar visar var och hur många lediga platser det finns. säger Conny Carlstedt.

Vid några av parkeringshusen kan man redan i dag se antalet lediga platser, men med det nya systemet som redan finns i många andra städer får bilisterna en mer helhetlig bild av parkeringsläget i Karlstads innerstad.

Cirka 4 miljoner

Kommunen ska skriva en anbudsförfrågan under nästa år och man räknar med att totalkostnaden för projektet hamnar på cirka 4 miljoner kronor.

– Jag räknar med att vi går ut med anbudet under januari eller februari och förhoppningen är att systemet skulle kunna vara installerat under nästa höst.

Men innan någonting görs måste först politikerna ge grönt ljus till projektet.