2015-10-07 18:49

2015-10-07 18:50

Nya p-automater införs

KARLSTAD: Kommunen måste byta ut dagens maskiner när nya mynt införs

Nästa höst inför Riksbanken nya enkronor, femkronor och en helt ny tvåkrona och det innebär att Karlstads kommun måste byta ut dagens p-automater.
– Därför ska Karlstadsborna få rösta om det fortfarande ska vara möjligt att betala med mynt eller inte.

Det säger Miriam al Absawi, projektledare på trafik- och gatuenheten på Karlstads kommun.

Deras nuvarande p-automater sjunger alltså på sista versen på grund av de nya mynten som införs i oktober 2016. Och därför måste någonting göras.

– Eftersom det bara är tiokronan av dagens mynt som blir kvar. Totalt handlar det om 78 kommunala automater som vi måste byta fronter på, säger Miriam al Absawi.

Ett vägval

De finns i Tingvallastaden, Viken, Orrholmen, Klara, Sundsta och Haga och nu står kommunen inför ett vägval.

– Antingen byter vi till p-automater som fortfarande tar mynt eller så inför vi automater där man enbart kan betala med kort. Detta är något som vi nu ger Karlstadsborna chansen att rösta om.

– Omröstningen börjar på fredag och håller på till på onsdag och man kan tycka till på kommunens Facebooksida, på vår hemsida, på kontaktcentret på biblioteket samt via blanketter som delas ut..

Enligt Miriam al Absawi sticker Karlstads kommun bland andra kommuner genom att genomföra den här medborgardialogen. Kostnaden mellan de två olika automatsorterna skiljer sig inte nämnvärt.

– Myntautomaterna kostar totalt 35 000 kronor och de med enbart kortfunktion 32 000 kronor. I dag görs cirka 75 procent av köpen med kort, men vi får se vad Karlstadsborna tycker.

Slipper stölder

Två stora fördelar med automater utan myntfunktion är att risken för stölder minskar och att man slipper tömma dem. I dag ansvarar två personer för den uppgiften.

De nya automaterna måste upp senast 1 juli 2017. Då blir dagens enkronor och femkronor ogiltiga.

Det säger Miriam al Absawi, projektledare på trafik- och gatuenheten på Karlstads kommun.

Deras nuvarande p-automater sjunger alltså på sista versen på grund av de nya mynten som införs i oktober 2016. Och därför måste någonting göras.

– Eftersom det bara är tiokronan av dagens mynt som blir kvar. Totalt handlar det om 78 kommunala automater som vi måste byta fronter på, säger Miriam al Absawi.

Ett vägval

De finns i Tingvallastaden, Viken, Orrholmen, Klara, Sundsta och Haga och nu står kommunen inför ett vägval.

– Antingen byter vi till p-automater som fortfarande tar mynt eller så inför vi automater där man enbart kan betala med kort. Detta är något som vi nu ger Karlstadsborna chansen att rösta om.

– Omröstningen börjar på fredag och håller på till på onsdag och man kan tycka till på kommunens Facebooksida, på vår hemsida, på kontaktcentret på biblioteket samt via blanketter som delas ut..

Enligt Miriam al Absawi sticker Karlstads kommun bland andra kommuner genom att genomföra den här medborgardialogen. Kostnaden mellan de två olika automatsorterna skiljer sig inte nämnvärt.

– Myntautomaterna kostar totalt 35 000 kronor och de med enbart kortfunktion 32 000 kronor. I dag görs cirka 75 procent av köpen med kort, men vi får se vad Karlstadsborna tycker.

Slipper stölder

Två stora fördelar med automater utan myntfunktion är att risken för stölder minskar och att man slipper tömma dem. I dag ansvarar två personer för den uppgiften.

De nya automaterna måste upp senast 1 juli 2017. Då blir dagens enkronor och femkronor ogiltiga.