2015-10-07 16:55

2015-10-07 16:55

Nu börjar genomgången av vilka tjänster ska bort

LANDSTINGET: 380 miljoner ska sparas

Besk medicin. Neddragningar och sparpaket är verkligheten just nu för Landstinget i Värmland. På måndag börjar genomgången av var tjänster kan sparas in.
Ny teknik, och mobila enheter ska bidra till att lösa vårdekvationen i framtiden.

Landstingledningen presenterade på onsdagen sin långsiktiga utvecklingsplan. Den kom av naturliga skäl att skuggas av det som just nu ligger högst upp på dagordningen.

300 tjänster beräknas spara ungefär 150 miljoner kronor. Plus andra stora besparingsåtgärder.

– Då är vi tillbaka på samma nivå som 2013, säger Gunilla Andersson.

Personalneddragningarna kommer att ske på flera olika sätt.

– Så långt som möjligt kommer vi att försöka lösa det med naturliga avgångar, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Nästa vecka

En del blir uppsägningar. Det pratades också om erbjudande för förtida pensioneringar och förflyttningar. Möjligen kan man redan nästa vecka säga hur många av de 300 som gäller naturliga avgångar.

Nu på måndag träffas omställningsgrupper där fackliga företrädare finns med för att se var övertaligheten finns.

Bemanningsfrågorna ska vara genomförda till årsskiftet 2016/2017.

Ny organisation

Samtidigt presenterades ett förslag till en stor omorganisation, som NWT tidigare berättat om, där sju divisioner blir fyra områden.

Är det verkligen rätt läge för en omorganisation?

– Det är sällan rätt läge för en omorganisation. Vad vi vet är att vi behöver jobba på et bättre sätt, säger Gunilla Andersson.

Om landstingsstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer den nya organisationen att gälla från årsskiftet.

Prognosen visar på ett förväntat minus mot budget på 380 miljoner kronor för hälso- och sjukvården. Pengar som kommer att belasta landstingsekonomin tre år framåt.

Nya metoder

Gunilla Andersson beskriver ett inneboende tryck i verksamheten som gör ekonomin svårberäknad.

– Det sker en ständig utveckling med nya metoder och dyrare läkemedel. Fler och fler möjligheter till vård, säger hon.

Förslaget till utvecklingsplan beskrivs som en förutsättning för att klara de ekonomiska förutsättningarna framåt med en befolkning som är äldre, sjukare och i högre utsträckning bor i tätort. Vilket gör i dag glest befolkade områden ännu glesare.

Ledorden är förebyggande hälsoarbete, e-hälsa och flexibla vårdnivåer och mobila enheter.

Digitala lösningar

E-hälsa handlar om att effektivisera vård med hjälp av digitala lösningar, till exempel genom KBT-behandlingar via nätet.

I december införs det som kallas en prehospital bedömningsresurs som en del av mer flexibla vårdnivåer.

En ambulans med viss sjukvårdsutrustning men utan bår kommer att kunna åka på larm som bedöms som ickebrådskande. En sköterska ska göra en första bedömning, ge viss vård och besluta om vad patienten kan behöva för hjälp.

Den första bilen kommer att finnas i Karlstad och även betjäna kranskommunerna.

Landstingledningen presenterade på onsdagen sin långsiktiga utvecklingsplan. Den kom av naturliga skäl att skuggas av det som just nu ligger högst upp på dagordningen.

300 tjänster beräknas spara ungefär 150 miljoner kronor. Plus andra stora besparingsåtgärder.

– Då är vi tillbaka på samma nivå som 2013, säger Gunilla Andersson.

Personalneddragningarna kommer att ske på flera olika sätt.

– Så långt som möjligt kommer vi att försöka lösa det med naturliga avgångar, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Nästa vecka

En del blir uppsägningar. Det pratades också om erbjudande för förtida pensioneringar och förflyttningar. Möjligen kan man redan nästa vecka säga hur många av de 300 som gäller naturliga avgångar.

Nu på måndag träffas omställningsgrupper där fackliga företrädare finns med för att se var övertaligheten finns.

Bemanningsfrågorna ska vara genomförda till årsskiftet 2016/2017.

Ny organisation

Samtidigt presenterades ett förslag till en stor omorganisation, som NWT tidigare berättat om, där sju divisioner blir fyra områden.

Är det verkligen rätt läge för en omorganisation?

– Det är sällan rätt läge för en omorganisation. Vad vi vet är att vi behöver jobba på et bättre sätt, säger Gunilla Andersson.

Om landstingsstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer den nya organisationen att gälla från årsskiftet.

Prognosen visar på ett förväntat minus mot budget på 380 miljoner kronor för hälso- och sjukvården. Pengar som kommer att belasta landstingsekonomin tre år framåt.

Nya metoder

Gunilla Andersson beskriver ett inneboende tryck i verksamheten som gör ekonomin svårberäknad.

– Det sker en ständig utveckling med nya metoder och dyrare läkemedel. Fler och fler möjligheter till vård, säger hon.

Förslaget till utvecklingsplan beskrivs som en förutsättning för att klara de ekonomiska förutsättningarna framåt med en befolkning som är äldre, sjukare och i högre utsträckning bor i tätort. Vilket gör i dag glest befolkade områden ännu glesare.

Ledorden är förebyggande hälsoarbete, e-hälsa och flexibla vårdnivåer och mobila enheter.

Digitala lösningar

E-hälsa handlar om att effektivisera vård med hjälp av digitala lösningar, till exempel genom KBT-behandlingar via nätet.

I december införs det som kallas en prehospital bedömningsresurs som en del av mer flexibla vårdnivåer.

En ambulans med viss sjukvårdsutrustning men utan bår kommer att kunna åka på larm som bedöms som ickebrådskande. En sköterska ska göra en första bedömning, ge viss vård och besluta om vad patienten kan behöva för hjälp.

Den första bilen kommer att finnas i Karlstad och även betjäna kranskommunerna.