2015-10-07 17:57

2015-10-07 20:56

Lyxfällans svar på Linneas anmälan

Igår berättade NWT om Linnea Nilsson som arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon har anmält Landstinget i Värmland till TV3:s program Lyxfällan där människor med dålig ekonomi kan få hjälp. Nu svarar Lyxfällan på anmälan.

Magnus Hedberg är en av programledarna i Lyxfällan, han menar att de problem som landstinget har kan jämföras med många av de problem som deras tidigare deltagare hamnat i. 

– Många av våra deltagare har byggt upp skuldberg. Det är ett ben. Men sedan finns det ju ett annat ben som är rörelseresultatet - alltså vilka pengar man får in och ut och det är ju också något man måste klara av. Jag hörde att det fanns uppgifter om att de gått back med omkring 200 miljoner kronor. Går man så mycket back så måste man ju ta tag i det annars kommer det ju att leda till skuldberg, säger Magnus Hedberg till GT.

Magnus Hedberg resonerar vidare att landstinget borde haft koll på sina utgifter under tiden som gått och att problemet borde upptäckts tidigare så att konsekvenserna inte blir så stora när man väl insett problemet.

Tidigare har Lyxfällan enbart hjälpt privatpersoner, om de kommer hjälpa Landstinget i Värmland under nästa säsong återstår att se.

Magnus Hedberg är en av programledarna i Lyxfällan, han menar att de problem som landstinget har kan jämföras med många av de problem som deras tidigare deltagare hamnat i. 

– Många av våra deltagare har byggt upp skuldberg. Det är ett ben. Men sedan finns det ju ett annat ben som är rörelseresultatet - alltså vilka pengar man får in och ut och det är ju också något man måste klara av. Jag hörde att det fanns uppgifter om att de gått back med omkring 200 miljoner kronor. Går man så mycket back så måste man ju ta tag i det annars kommer det ju att leda till skuldberg, säger Magnus Hedberg till GT.

Magnus Hedberg resonerar vidare att landstinget borde haft koll på sina utgifter under tiden som gått och att problemet borde upptäckts tidigare så att konsekvenserna inte blir så stora när man väl insett problemet.

Tidigare har Lyxfällan enbart hjälpt privatpersoner, om de kommer hjälpa Landstinget i Värmland under nästa säsong återstår att se.