2015-10-07 11:40

2015-10-07 11:45

Hälso- och sjukvårdschefen om landstingets kris

KARLSTAD

Hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg om den ekonomiska krisen i Landstinget i Värmland.