2015-10-06 21:21

2015-10-06 21:21

Vilarstenen kan tas bort

KARLSTAD: Vill bygga om museet för cirka 50 miljoner kronor

Det väntas kosta mellan 45 och 55 miljoner kronor att renovera Värmlands museum.
Två utställningar, varav en ”Vilarstenen”, kan försvinna.

Nu har förstudien för ombyggnaden av Värmlands museum presenterats. Förstudien har gjorts av Whites arkitekter i Göteborg, samma byrå där länsmuseichef Åsa Hallén tidigare jobbat. De anlitades genom en direktupphandling – inga andra arkitektkontor kontaktades.

Åsa Hallén ser inga problem med att ha anlitat sin tidigare arbetsgivare.

– Jag avslutade min anställning där för sex år sen. Jag har i dag inga kopplingar till White och har ingen egen vinning av att välja ett visst arkitektkontor. Jag har bedömt att de här arkitekterna ger störst värde till museet, säger hon.

45–55 miljoner kronor

Whites arkitekter har fakturerat Värmlands museum på totalt 320 000 kronor.

I slutändan är det Landstingsfastigheter, som äger fastigheterna, som avgör om museet ska byggas om.

Är det då inte riskabelt att lägga ut 320 000 kronor på en förstudie?

– Nej, det är alldeles nödvändigt att vi har en förstudie. Annars kan inte vi kommunicera vad vi vill, säger Åsa Hallén.

Förstudien har presenterats för Värmlands museums styrelse som tagit beslut att ledningen ska gå vidare och söka finansiering.

Enligt en kalkyl väntas det kosta mellan 45 och 55 miljoner kronor att renovera Värmlands museum.

Det rör sig om en ombyggnadsyta på 3 500 kvadratmeter inomhus och 500 kvadratmeter utomhus.

Anledningarna till ombyggnaden är flera. Lokalerna börjar bli slitna och det ställs numera högre krav på tillgänglighet och säkerhet. Det har också inkommit klagomål från besökarna att det är svårt att orientera sig.

Kan försvinna

När bygget eventuellt startar eller är färdigt är oklart.

– Det finns inte ett enda beslut taget så det vet vi inte. Men vi vill detta och kommer jobba för det. Det kommer säkert ta flera år, säger Åsa Hallén.

Två basutställningar, som varit på plats sedan den nya delen av museet byggdes 1998, riskerar att försvinna i och med ombyggnaden. Det är ”Vilarstenen” och ”Jag Herulen”.

– Planen är att de tas bort och ersätts med nya basutställningar. Vi hoppas kunna tillföra nya saker som människor kan älska.

Vad händer med dem?

– Det har vi inte tagit ställning till än. De kan ställas någon annanstans eller säljas på auktion, säger Åsa Hallén.

Calevi Tenhovaaras installation ”Vilarstenen” är stora stenskulpturer som finns i den inre entréhallen på Värmlands museum.

– Vi vet att det går att flytta på, säger Åsa Hallén.

Nu har förstudien för ombyggnaden av Värmlands museum presenterats. Förstudien har gjorts av Whites arkitekter i Göteborg, samma byrå där länsmuseichef Åsa Hallén tidigare jobbat. De anlitades genom en direktupphandling – inga andra arkitektkontor kontaktades.

Åsa Hallén ser inga problem med att ha anlitat sin tidigare arbetsgivare.

– Jag avslutade min anställning där för sex år sen. Jag har i dag inga kopplingar till White och har ingen egen vinning av att välja ett visst arkitektkontor. Jag har bedömt att de här arkitekterna ger störst värde till museet, säger hon.

45–55 miljoner kronor

Whites arkitekter har fakturerat Värmlands museum på totalt 320 000 kronor.

I slutändan är det Landstingsfastigheter, som äger fastigheterna, som avgör om museet ska byggas om.

Är det då inte riskabelt att lägga ut 320 000 kronor på en förstudie?

– Nej, det är alldeles nödvändigt att vi har en förstudie. Annars kan inte vi kommunicera vad vi vill, säger Åsa Hallén.

Förstudien har presenterats för Värmlands museums styrelse som tagit beslut att ledningen ska gå vidare och söka finansiering.

Enligt en kalkyl väntas det kosta mellan 45 och 55 miljoner kronor att renovera Värmlands museum.

Det rör sig om en ombyggnadsyta på 3 500 kvadratmeter inomhus och 500 kvadratmeter utomhus.

Anledningarna till ombyggnaden är flera. Lokalerna börjar bli slitna och det ställs numera högre krav på tillgänglighet och säkerhet. Det har också inkommit klagomål från besökarna att det är svårt att orientera sig.

Kan försvinna

När bygget eventuellt startar eller är färdigt är oklart.

– Det finns inte ett enda beslut taget så det vet vi inte. Men vi vill detta och kommer jobba för det. Det kommer säkert ta flera år, säger Åsa Hallén.

Två basutställningar, som varit på plats sedan den nya delen av museet byggdes 1998, riskerar att försvinna i och med ombyggnaden. Det är ”Vilarstenen” och ”Jag Herulen”.

– Planen är att de tas bort och ersätts med nya basutställningar. Vi hoppas kunna tillföra nya saker som människor kan älska.

Vad händer med dem?

– Det har vi inte tagit ställning till än. De kan ställas någon annanstans eller säljas på auktion, säger Åsa Hallén.

Calevi Tenhovaaras installation ”Vilarstenen” är stora stenskulpturer som finns i den inre entréhallen på Värmlands museum.

– Vi vet att det går att flytta på, säger Åsa Hallén.