2015-10-05 09:40

2015-10-05 09:40

Vårdtagares nattbesök uteblev – i två veckor

KARLSTAD

Enligt en lex Sarah-anmälan som Karlstads kommun gjort ska en vårdtagare i somras blivit utan nattbesök i drygt två veckors tid.

Personen har ett omfattande behov av hjälp, bland annat med byte av inkontinensskydd, enligt anmälan.

Personen har ett omfattande behov av hjälp, bland annat med byte av inkontinensskydd, enligt anmälan.