2015-10-05 20:01

2015-10-05 21:56

Edsvallaskolan nytt flyktingboende

KARLSTAD: 60-tal nyanställningar för att klara flyktingströmmarna

Karlstads kommun måste nu snabbat anställa mer personal för att klara att ta emot de stora flyktingströmmarna.
Edsvallaskolan, som kommunen skulle sälja, föreslås nu också bli ett flyktingboende.

– Vi håller på att se över strukturen på socialförvaltningen, berättar arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP).

– Det kan vara bra att samla all kompetens på ett ställe. Och vi behöver anställa mer personal. Vi pratar också om att öppna ett boende i Edsvallaskolan.

Stadshuset är en tillfällig lösning för att ta emot såväl ensamkommande barn som asylsökande familjer. Kommunens tjänstemän har lämnat lokalerna, huset står tomt och ska säljas.

– Vi räknar med 25 - 30 platser för ensamkommande flyktingbarn i Stadshuset, säger Ulla Eklund på familjeenheten. Och vi jobbar för fullt med att hitta personal till våra boenden.

Den 1 december öppnar ett nytt boende, Hamnpiren på Lamberget, dit de som nu tillfälligt placeras i Stadshuset kommer att flyttas.

Kommunen har avtal med Migrationsverket om 79 platser för ensamkommande som söker eller redan har fått uppehållstillstånd.

– Alla våra boenden är överbelagda, vi har ytterligare ett 60-tal barn placerade i tillfälliga boenden, säger Ulla Eklund.

Asylsökande familjer får också ett tillfälligt boende i Stadshuset, med plats för ett hundratal personer. De kommer att få flyttat il Edsvalla.

– Jag har anställt nio personer för att klara det. Det kommer att behövas fler när Edsvallaskolan kommer igång, säger Björn Söderman på bo- och budgetenheten.

Stadshusets boende ska vara tömda runt årsskiftet. Det används bara för att klara det akuta läget.

Teknik- och fastighetsnämndens beslutade så sent som i april att sälja Edsvallaskolan. Men nu är trycket på att få fram fler platser för flyktingar så hårt att kommunen tänkt om.

Det talas om ett 60-tal nyanställningar i kommunen att klara att ta emot alla nyanlända.

– Vi får statliga pengar för att vi tar emot dem. Det medför inga extrakostnader för kommunen, säger Per-Inge Lidén.

Den nedlagda och hårt slitna Skogsbackeskolan på Rud är också tänkt att bli ett flyktingboende. Men det är en mera långsiktig lösning, och först efter en genomgripande renovering av fastigheten.

 

– Vi håller på att se över strukturen på socialförvaltningen, berättar arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP).

– Det kan vara bra att samla all kompetens på ett ställe. Och vi behöver anställa mer personal. Vi pratar också om att öppna ett boende i Edsvallaskolan.

Stadshuset är en tillfällig lösning för att ta emot såväl ensamkommande barn som asylsökande familjer. Kommunens tjänstemän har lämnat lokalerna, huset står tomt och ska säljas.

– Vi räknar med 25 - 30 platser för ensamkommande flyktingbarn i Stadshuset, säger Ulla Eklund på familjeenheten. Och vi jobbar för fullt med att hitta personal till våra boenden.

Den 1 december öppnar ett nytt boende, Hamnpiren på Lamberget, dit de som nu tillfälligt placeras i Stadshuset kommer att flyttas.

Kommunen har avtal med Migrationsverket om 79 platser för ensamkommande som söker eller redan har fått uppehållstillstånd.

– Alla våra boenden är överbelagda, vi har ytterligare ett 60-tal barn placerade i tillfälliga boenden, säger Ulla Eklund.

Asylsökande familjer får också ett tillfälligt boende i Stadshuset, med plats för ett hundratal personer. De kommer att få flyttat il Edsvalla.

– Jag har anställt nio personer för att klara det. Det kommer att behövas fler när Edsvallaskolan kommer igång, säger Björn Söderman på bo- och budgetenheten.

Stadshusets boende ska vara tömda runt årsskiftet. Det används bara för att klara det akuta läget.

Teknik- och fastighetsnämndens beslutade så sent som i april att sälja Edsvallaskolan. Men nu är trycket på att få fram fler platser för flyktingar så hårt att kommunen tänkt om.

Det talas om ett 60-tal nyanställningar i kommunen att klara att ta emot alla nyanlända.

– Vi får statliga pengar för att vi tar emot dem. Det medför inga extrakostnader för kommunen, säger Per-Inge Lidén.

Den nedlagda och hårt slitna Skogsbackeskolan på Rud är också tänkt att bli ett flyktingboende. Men det är en mera långsiktig lösning, och först efter en genomgripande renovering av fastigheten.