2015-10-05 13:31

2015-10-05 13:31

Anmäler nedskräpning i reservat

KARLSTAD

Karlstads kommun har polisanmält att det skräpats ner i ett naturreservat.

Enligt anmälan är det någon som bosatt sig permanent i naturreservatet vid Bergviksområdet och skräpet ska finnas runt boplatsen.

 

 

Enligt anmälan är det någon som bosatt sig permanent i naturreservatet vid Bergviksområdet och skräpet ska finnas runt boplatsen.