2015-10-02 20:07

2015-10-02 20:07

Smart elnät är framtiden

KARLSTAD: Föreläste om smartare elnät och bredare bredband

– All teknik finns redan, det handlar om att hitta bra sätt att lagra energi, hitta smarta paketeringar, vettiga motiv och prissättningar.
Det sa Hafsteinn Jonsson, stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät, när han föreläste om smartare elnät och bredare bredband på en näringslivslunch.

Föreläsningen ingick i samverkansorganisationen Compares månatliga nätverksluncher för i första hand IT-företagare, men som också är öppna för allmänheten. Luncherna hålls på Stadshotellet och innefattar alltid en gästföreläsare.

Oktober månads lunch hade fokus på smartare elnät och bredare bredband, och Hoffstein Jonsson kallade sin föreläsning för Från dumburk till smartel.

– Vi har två olika nät; elnätet och stadsnätet. Men de här två håller på att gifta sig och skaffa en massa barn. Elnätet i Karlstad har funnits i över 100 år, men just nu genomgår det ett enormt paradigmskifte, sa Jonsson.

Behöver bli smartare

Han pekade sedan ut de så kallade ”barnen” som tio starka utvecklingsområden när el- och stadsnätet närmar sig varandra allt mer.

Han pratade bland annat om smarta elnät och beskrev förhållandet till det traditionella elnätet som liknande det mellan monopol-tv och internet.

– Vi behöver nya prylar, tjänster och funktioner som hjälper oss att använda elnätet smartare, sa Hofsteinn Jonsson.

Han pratade också om behovet av bättre utnyttjande av småskalig elproduktion.

– Det finns en utmaning med el och det är att den produceras i exakt det ögonblicket som den konsumeras. Vi måste hitta vägar att underlätta introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, där vi kan komplettera vår egen elförsörjning och att överskottet kan lagras eller säljas vidare.

Tittar på internet-tv

Jonssons föreläsning handlade också om uppkopplade, smarta, energieffektiva hem, om utvecklande av fastighetstjänster, fler uppkopplade företag och om internetsäkerhet. Han framhöll också det som kallas välfärdsbredband; när äldre- och sjukvård till viss del erbjuds via nätet.

– På tio år har antalet registrerade företag inom det området ökat från 9 till 9 000, berättade Jonsson.

På temat ”från dumburk till smart internet-tv” berättade han om hur vår tv-konsumtion har förändrats drastiskt.

– Vi tittar mer på tv totalt, men allt mindre på linjär tv och allt mer över nätet. Den helgen som Netflix lanserades hade vi en ökning i vårt nät med 30 procent; hur tar vi betalt för det?

Tekniken finns

Hafsteinn Jonsson återkom i slutet av sin föreläsning till att det inte är tekniken som saknas; den finns. Utmaningen ligger i att hitta smarta lösningar för tekniken ska kunna utnyttjas.

– När elnätet blir smartare och bredbandet bredare kommer vår vardag att ändras för alltid.

Föreläsningen ingick i samverkansorganisationen Compares månatliga nätverksluncher för i första hand IT-företagare, men som också är öppna för allmänheten. Luncherna hålls på Stadshotellet och innefattar alltid en gästföreläsare.

Oktober månads lunch hade fokus på smartare elnät och bredare bredband, och Hoffstein Jonsson kallade sin föreläsning för Från dumburk till smartel.

– Vi har två olika nät; elnätet och stadsnätet. Men de här två håller på att gifta sig och skaffa en massa barn. Elnätet i Karlstad har funnits i över 100 år, men just nu genomgår det ett enormt paradigmskifte, sa Jonsson.

Behöver bli smartare

Han pekade sedan ut de så kallade ”barnen” som tio starka utvecklingsområden när el- och stadsnätet närmar sig varandra allt mer.

Han pratade bland annat om smarta elnät och beskrev förhållandet till det traditionella elnätet som liknande det mellan monopol-tv och internet.

– Vi behöver nya prylar, tjänster och funktioner som hjälper oss att använda elnätet smartare, sa Hofsteinn Jonsson.

Han pratade också om behovet av bättre utnyttjande av småskalig elproduktion.

– Det finns en utmaning med el och det är att den produceras i exakt det ögonblicket som den konsumeras. Vi måste hitta vägar att underlätta introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, där vi kan komplettera vår egen elförsörjning och att överskottet kan lagras eller säljas vidare.

Tittar på internet-tv

Jonssons föreläsning handlade också om uppkopplade, smarta, energieffektiva hem, om utvecklande av fastighetstjänster, fler uppkopplade företag och om internetsäkerhet. Han framhöll också det som kallas välfärdsbredband; när äldre- och sjukvård till viss del erbjuds via nätet.

– På tio år har antalet registrerade företag inom det området ökat från 9 till 9 000, berättade Jonsson.

På temat ”från dumburk till smart internet-tv” berättade han om hur vår tv-konsumtion har förändrats drastiskt.

– Vi tittar mer på tv totalt, men allt mindre på linjär tv och allt mer över nätet. Den helgen som Netflix lanserades hade vi en ökning i vårt nät med 30 procent; hur tar vi betalt för det?

Tekniken finns

Hafsteinn Jonsson återkom i slutet av sin föreläsning till att det inte är tekniken som saknas; den finns. Utmaningen ligger i att hitta smarta lösningar för tekniken ska kunna utnyttjas.

– När elnätet blir smartare och bredbandet bredare kommer vår vardag att ändras för alltid.

Karlstads El- och Stadsnät

Är ett helägt kommunalt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut el- och fibernät i Karlstads kommuns.

Bolagets uppdrag är att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster till medborgarna i kommunen.

Källa: Karlstads El- och Stadsnät