2015-10-02 21:45

2015-10-02 21:45

Röda korset 150 år

KARLSTAD: Aktuell med sitt flyktingstöd

Det har nu gått 150 år sedan Röda korset bildades. Organisationens Karlstadskrets uppmärksammar detta på söndag med bullkalas i Bibliotekshuset men också med samtal och föredrag bland annat om hur man stödjer flyktingar.

Just nu kommer fler människor än någonsin tidigare till Sverige på flykt undan krig och för att söka asyl. I det sammanhanget har Röda korset spelat en viktig roll med sin flyktingstödjande verksamhet.

– Men flyktingstödet är ingenting nytt för oss, säger Heiko Bubholz. Det har vi hållit på med under många år.

– Men dimensionerna är så mycket större nu!

NWT träffar Heiko tillsammans med Anna-Lena Arnell och Inga-Stina Fernqvist på andra våningen i Bibliotekshuset för ett samtal om Röda korset. Här har Karlstadskretsen redan ställt upp en utställning om Röda korset både i går och i dag.

Över hela världen

– Röda korset med sina volontärer finns ju över hela världen, berättar Heiko Bubholtz. Vi är någonting som man känner igen, då blir det naturligt att vända sig till oss med en begäran om hjälp.

Våra flyktingar, som Anna-Lena kallar dem, har stort förtroende för Röda korset. Heiko tror att det kan bero på att allt hjälparbete är frivilligt.

Anna-Lena Arnell påminner om Röda korsets arbete med familjeåterförening. Det har varit något av en tradition inom organisationen och är minst lika aktuellt i dag med de stora flyktingströmmarna.

– Många som flyr kommer bort från anhöriga. Då kan de hos Röda korset göra en efterlysning som sedan hamnar på Röda korsets anslagstavlor runt om i världen.

Anna-Lena beskriver Röda korset som en tillåtande organisation. Det är tillåtet att komma med nya idéer. Röda korset kan på det viset vara väldigt olika saker på olika platser.

På Centralsjukhuset i Karlstad kan man träffa på Röda kors-värdar som gärna hjälper till och svara på frågor. När för några år sedan när vårdcentraler sviktade under anstormningen av människor som ville vaccinera sig mot svininfluensan var det Röda korset som organiserade köerna.

Röda korset gör häktesbesök, pratar och fikar. För dem med restriktioner är det enbart Röda korset som får komma in.

En av programpunkterna på söndag. handlar om Herrhagsskolan som för 70 år sedan med bara två dagars varsel gjordes om till sjukhus för överlevande från ett koncentrationsläger. Kaisa Persson, som deltog som Röda kors-volontär kommer att berätta om sina erfarenheter.

Just nu kommer fler människor än någonsin tidigare till Sverige på flykt undan krig och för att söka asyl. I det sammanhanget har Röda korset spelat en viktig roll med sin flyktingstödjande verksamhet.

– Men flyktingstödet är ingenting nytt för oss, säger Heiko Bubholz. Det har vi hållit på med under många år.

– Men dimensionerna är så mycket större nu!

NWT träffar Heiko tillsammans med Anna-Lena Arnell och Inga-Stina Fernqvist på andra våningen i Bibliotekshuset för ett samtal om Röda korset. Här har Karlstadskretsen redan ställt upp en utställning om Röda korset både i går och i dag.

Över hela världen

– Röda korset med sina volontärer finns ju över hela världen, berättar Heiko Bubholtz. Vi är någonting som man känner igen, då blir det naturligt att vända sig till oss med en begäran om hjälp.

Våra flyktingar, som Anna-Lena kallar dem, har stort förtroende för Röda korset. Heiko tror att det kan bero på att allt hjälparbete är frivilligt.

Anna-Lena Arnell påminner om Röda korsets arbete med familjeåterförening. Det har varit något av en tradition inom organisationen och är minst lika aktuellt i dag med de stora flyktingströmmarna.

– Många som flyr kommer bort från anhöriga. Då kan de hos Röda korset göra en efterlysning som sedan hamnar på Röda korsets anslagstavlor runt om i världen.

Anna-Lena beskriver Röda korset som en tillåtande organisation. Det är tillåtet att komma med nya idéer. Röda korset kan på det viset vara väldigt olika saker på olika platser.

På Centralsjukhuset i Karlstad kan man träffa på Röda kors-värdar som gärna hjälper till och svara på frågor. När för några år sedan när vårdcentraler sviktade under anstormningen av människor som ville vaccinera sig mot svininfluensan var det Röda korset som organiserade köerna.

Röda korset gör häktesbesök, pratar och fikar. För dem med restriktioner är det enbart Röda korset som får komma in.

En av programpunkterna på söndag. handlar om Herrhagsskolan som för 70 år sedan med bara två dagars varsel gjordes om till sjukhus för överlevande från ett koncentrationsläger. Kaisa Persson, som deltog som Röda kors-volontär kommer att berätta om sina erfarenheter.