2015-10-01 15:45

2015-10-01 15:45

Distribution samordnas

KARLSTAD: Start nu på måndag

– Äntligen, säger kommunalrådet Maria Frisk (MP).
På morgonen, nu på måndag, rullar den första samordnade varudistributionen till Karlstads kommuns många inrättningar ut från en samordningscentral på Örsholmen. På så sätt kan antalet transporter halveras.

Karlstads kommun har sin verksamhet på ett stort antal adresser både i Karlstad och i dess omgivning. Det här genererar mängder med transporter när sådant som livsmedel, papper, städmaterial, böcker och mycket annat ska köras från leverantörerna till användarna på de många adresserna.

För några år sedan började man inom kommunen fundera på om det skulle kunna gå att samordna alla dessa leveranser med målet att minska antalet transporter. En sådan samordning finns redan i flera andra mellanstora kommuner.

Och nu är det dags. Redan på fredagen börjar leverantörerna köra till Beves distributionsterminal på Örsholmen i stället för till de många enskilda adresserna. Och på måndag morgon kör den första samordnade transporten ut från terminalen.

Äntligen!

– Äntligen, sade kommunalrådet Maria Frisk (MP) på torsdagen när det nya upplägget presenterades för NWT.

Enligt kommunalrådet har de samordnade transporterna alla fördelar. Färre transporter blir bättre för miljön och för säkerheten vid till exempel förskolor som ska ta emot leveranser. Det blir lättare för mindre leverantörer att sälja till kommunen eftersom det bara blir en leveransadress att hålla reda på. Och det blir lättare för kommunen att veta hur stor del av kostnaderna som ligger på transporter.

I en första omgång är det enbart livsmedel som omfattas av de samordnade transporterna. De står för nästan hälften av transporterna till kommunens adresser. Det gäller 74 förskolor, 29 grundskolor, fyra gymnasier, 18 äldreboenden och dessutom Region Värmlands fem folkhögskolor.

I ett senare skede ska även andra typer av varor bli föremål för samordnade transporter. Och då halveras antalet transporter.

Nöjd med uppdraget

På Beves är man naturligtvis nöjda med det uppdrag man har fått från kommunen. Man tar emot varor från de olika leverantörerna, samordnar dem och levererar på ett optimalt sätt. Förarna är utbildade i sparsam körning.

– Vi har planerat för det här sedan i vintras, berättar Beves projektledare Andreas Johansson. Vi har jobbat intensivt med att lägga scheman, optimera rutterna och slå fast rutiner.

Beves har också investerat i ett nytt kyllager och dessutom nya kylbilar med separata avdelningar för kyl och frys. Bilarna körs på biodiesel och är utrustade med alkolås och backkameror.

Karlstads kommun har sin verksamhet på ett stort antal adresser både i Karlstad och i dess omgivning. Det här genererar mängder med transporter när sådant som livsmedel, papper, städmaterial, böcker och mycket annat ska köras från leverantörerna till användarna på de många adresserna.

För några år sedan började man inom kommunen fundera på om det skulle kunna gå att samordna alla dessa leveranser med målet att minska antalet transporter. En sådan samordning finns redan i flera andra mellanstora kommuner.

Och nu är det dags. Redan på fredagen börjar leverantörerna köra till Beves distributionsterminal på Örsholmen i stället för till de många enskilda adresserna. Och på måndag morgon kör den första samordnade transporten ut från terminalen.

Äntligen!

– Äntligen, sade kommunalrådet Maria Frisk (MP) på torsdagen när det nya upplägget presenterades för NWT.

Enligt kommunalrådet har de samordnade transporterna alla fördelar. Färre transporter blir bättre för miljön och för säkerheten vid till exempel förskolor som ska ta emot leveranser. Det blir lättare för mindre leverantörer att sälja till kommunen eftersom det bara blir en leveransadress att hålla reda på. Och det blir lättare för kommunen att veta hur stor del av kostnaderna som ligger på transporter.

I en första omgång är det enbart livsmedel som omfattas av de samordnade transporterna. De står för nästan hälften av transporterna till kommunens adresser. Det gäller 74 förskolor, 29 grundskolor, fyra gymnasier, 18 äldreboenden och dessutom Region Värmlands fem folkhögskolor.

I ett senare skede ska även andra typer av varor bli föremål för samordnade transporter. Och då halveras antalet transporter.

Nöjd med uppdraget

På Beves är man naturligtvis nöjda med det uppdrag man har fått från kommunen. Man tar emot varor från de olika leverantörerna, samordnar dem och levererar på ett optimalt sätt. Förarna är utbildade i sparsam körning.

– Vi har planerat för det här sedan i vintras, berättar Beves projektledare Andreas Johansson. Vi har jobbat intensivt med att lägga scheman, optimera rutterna och slå fast rutiner.

Beves har också investerat i ett nytt kyllager och dessutom nya kylbilar med separata avdelningar för kyl och frys. Bilarna körs på biodiesel och är utrustade med alkolås och backkameror.