2015-09-30 21:29

2015-09-30 21:29

Toppbetyg för parken

KARLSTAD: Besökare har tyckt till om Mariebergsskogen

Mariebergsskogen får toppbetyg av besökarna.
I en ny undersökning ger tre av fyra besökare stadsparken högsta betyg.

Det är företaget Attityd i Karlstad som gjort undersökningen. Under sommaren har man vid cirka tio tillfällen intervjuat besökare i Mariebergsskogen. Totalt har 300 personer från 16 år och uppåt medverkat.

Resultatet är ett toppbetyg för stadsparken. 75 procent av besökarna ger parken högsta betyg vad gäller helhetsintryck. Ytterligare 23 procent har gett näst högsta betyg på den femgradiga skalan.

Några andra områden i undersökningen:

• 98 procent har gett högsta betyg på frågan hur troligt det är att de ska besöka Mariebergsskogen igen

• 88 procent ”instämmer helt” i påståendet att Mariebergsskogen är en park för alla

• 85 procent ger högsta betyg för tryggheten i parken

• 98 procent ger högsta eller näst högsta betyg för skötseln i Mariebergsskogen

Uppföljning

Det var en mycket nöjd vd, Anna Lööf Falkman, som var med och presenterade undersökningsresultatet:

– Det gjordes en likadan undersökning 2013 och vi fick väldigt fina siffror då. Nu har vi till och med bättre siffror så det är vi jätteglada för, säger hon.

– Det som glädjer mig allra mest är de höga betygen vad gäller trygghet samt skötsel. Det är väldigt viktiga bitar som dessutom är en stor eloge till alla som jobbar i parken.

Undersökningen visar också att det är Lillskogen/Stallbacken samt lekplatserna som är mest populära i Mariebergsskogen. 73 procent av de tillfrågade uppgav det förstnämnda som den vanligaste aktiviteten vid besök.

Bland dem som gav Mariebergsskogen lägre betyg nämns anledningar som återkommer. Det handlar i princip om två områden: att parken är för anpassad till barn, samt att det finns brister vad gäller tillgänglighet för handikappade.

– Vi ska vara ödmjuka så det är saker vi tar med oss, säger Anna Lööf Falkman.

Hur ser du på reaktionerna om dålig handikappanpassning?

– Vi kan alltid förbättra oss, och tillgänglighetsanpassning är en ständig fråga i utvecklingsarbetet. Vi har också gjort insatser nyligen och bland annat byggt en ramp till teatern.

Undersökningsresultatet kommer att tas med i arbetet med visionen Mariebergsskogen 2035.

Hur är visionen att Mariebergsskogen ser ut om 20 år?

– Det är ett arbete som precis börjat, så det får jag återkomma till. Däremot skulle jag vilja vända på frågan: hur såg Mariebergsskogen ut för 20 år sedan. Det fanns till exempel ingen badplats, inget Naturum och inget Acksjöns kapell. Man kan göra väldigt mycket på 20 år, säger Anna Lööf Falkman.

Det är företaget Attityd i Karlstad som gjort undersökningen. Under sommaren har man vid cirka tio tillfällen intervjuat besökare i Mariebergsskogen. Totalt har 300 personer från 16 år och uppåt medverkat.

Resultatet är ett toppbetyg för stadsparken. 75 procent av besökarna ger parken högsta betyg vad gäller helhetsintryck. Ytterligare 23 procent har gett näst högsta betyg på den femgradiga skalan.

Några andra områden i undersökningen:

• 98 procent har gett högsta betyg på frågan hur troligt det är att de ska besöka Mariebergsskogen igen

• 88 procent ”instämmer helt” i påståendet att Mariebergsskogen är en park för alla

• 85 procent ger högsta betyg för tryggheten i parken

• 98 procent ger högsta eller näst högsta betyg för skötseln i Mariebergsskogen

Uppföljning

Det var en mycket nöjd vd, Anna Lööf Falkman, som var med och presenterade undersökningsresultatet:

– Det gjordes en likadan undersökning 2013 och vi fick väldigt fina siffror då. Nu har vi till och med bättre siffror så det är vi jätteglada för, säger hon.

– Det som glädjer mig allra mest är de höga betygen vad gäller trygghet samt skötsel. Det är väldigt viktiga bitar som dessutom är en stor eloge till alla som jobbar i parken.

Undersökningen visar också att det är Lillskogen/Stallbacken samt lekplatserna som är mest populära i Mariebergsskogen. 73 procent av de tillfrågade uppgav det förstnämnda som den vanligaste aktiviteten vid besök.

Bland dem som gav Mariebergsskogen lägre betyg nämns anledningar som återkommer. Det handlar i princip om två områden: att parken är för anpassad till barn, samt att det finns brister vad gäller tillgänglighet för handikappade.

– Vi ska vara ödmjuka så det är saker vi tar med oss, säger Anna Lööf Falkman.

Hur ser du på reaktionerna om dålig handikappanpassning?

– Vi kan alltid förbättra oss, och tillgänglighetsanpassning är en ständig fråga i utvecklingsarbetet. Vi har också gjort insatser nyligen och bland annat byggt en ramp till teatern.

Undersökningsresultatet kommer att tas med i arbetet med visionen Mariebergsskogen 2035.

Hur är visionen att Mariebergsskogen ser ut om 20 år?

– Det är ett arbete som precis börjat, så det får jag återkomma till. Däremot skulle jag vilja vända på frågan: hur såg Mariebergsskogen ut för 20 år sedan. Det fanns till exempel ingen badplats, inget Naturum och inget Acksjöns kapell. Man kan göra väldigt mycket på 20 år, säger Anna Lööf Falkman.