2015-09-30 17:40

2015-10-01 06:19

Rivning väntar för torgkioskerna

KARLSTAD: Är en del av förvandlingen av området

De två kioskerna på Stora torget i Karlstad försvinner. De ska rivas som en del i den uppdatering av torget som just nu planeras.
– Kioskerna är i dåligt skick och vi vill ersätta dem med någonting finare, säger gatuchefen Håkan Eriksson.

Under de senaste 20 åren har de runda gulfärgade kioskerna varit placerade på Stora torgets östra del strax intill Östra torggatan. Men snart är kioskerna som tidigare stått på andra håll och bland annat fungerat som taxikurer bara ett minne.

Kommunen har i dagarna skickat ett brev till den person som hyr kiosken närmast Tingvallagatan och meddelat att hyreskontraktet inte förlängs när det går ut vid årsskiftet. Anledningen är att kiosken ska rivas.

Ska ersättas

– Det stämmer. Kioskerna är i dåligt skick och vi vill ersätta dem med någonting finare. Anledningen till att vi inte har meddelat den andra kioskinnehavaren beror på att hans kontrakt först går ut under 2016, säger Håkan Eriksson.

Bakgrunden till kioskerna ska bort är kommunens stora planer på att uppdatera Stora torget.

– Bland annat ska stenarna på torget läggas om, men samtidigt vill vi att det fortfarande ska finnas en kiosk där, men med ett annat utseende. Därför kan det bli ett litet glapp innan den kommer på plats. Men hur den ska se ut eller var på Stora torget den ska stå är ännu inte klart, säger Håkan Eriksson.

Bosse Helinder driver den andra gula runda kiosken, Farmors på torget som har ett lite längre hyreskontrakt. Så här säger han om kommunens planer:

– Nästa år har jag drivit kiosken i 20 år. Jag har hört att det är på gång med en rivning. Mitt kontrakt går ut om cirka ett år och allt har väl sin tid. Men jag fortsätter gärna serva folk med bland annat korv och dricka i den nya kiosken.

Under de senaste 20 åren har de runda gulfärgade kioskerna varit placerade på Stora torgets östra del strax intill Östra torggatan. Men snart är kioskerna som tidigare stått på andra håll och bland annat fungerat som taxikurer bara ett minne.

Kommunen har i dagarna skickat ett brev till den person som hyr kiosken närmast Tingvallagatan och meddelat att hyreskontraktet inte förlängs när det går ut vid årsskiftet. Anledningen är att kiosken ska rivas.

Ska ersättas

– Det stämmer. Kioskerna är i dåligt skick och vi vill ersätta dem med någonting finare. Anledningen till att vi inte har meddelat den andra kioskinnehavaren beror på att hans kontrakt först går ut under 2016, säger Håkan Eriksson.

Bakgrunden till kioskerna ska bort är kommunens stora planer på att uppdatera Stora torget.

– Bland annat ska stenarna på torget läggas om, men samtidigt vill vi att det fortfarande ska finnas en kiosk där, men med ett annat utseende. Därför kan det bli ett litet glapp innan den kommer på plats. Men hur den ska se ut eller var på Stora torget den ska stå är ännu inte klart, säger Håkan Eriksson.

Bosse Helinder driver den andra gula runda kiosken, Farmors på torget som har ett lite längre hyreskontrakt. Så här säger han om kommunens planer:

– Nästa år har jag drivit kiosken i 20 år. Jag har hört att det är på gång med en rivning. Mitt kontrakt går ut om cirka ett år och allt har väl sin tid. Men jag fortsätter gärna serva folk med bland annat korv och dricka i den nya kiosken.