2015-09-30 06:00

2016-09-06 23:17

"Det är olyckligt att de fått vänta"

KARLSTAD: Frågan är ett ärende hos lantmäteriet

Det finns flera olyckliga omständigheter till att Järpetanborna står utan kommunala tjänster.
– Men vi är redo att sätta i gång så snart det bara går, säger Henrik Lander på Karlstads kommun.

Inställt vägbygge, personalbrist och nu stoppat av boende. Efter 35 års väntan lovade Karlstads kommun för sex år sedan att arbetet med kommunalt vatten och avlopp till Järpetan skulle påbörjas.

Varför står de ännu utan?

– Det är tre delar i det. För det första fick vi tänka om kring cykelvägen till Skårebron då vi skulle lagt med rören samtidigt. Det blev för krångligt och dyrt. Sedan blev det framflyttat på grund av att vi var tvungna att byta huvudvattenledningen på Sörmon. Det tog otroligt mycket kraft och personal och vi hade en för optimistisk tidsplan, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Och nu, för det tredje, när vi äntligen var redo att sätta i gång så kommer vi inte fram på grund av att några boende i området stoppat det eftersom de inte vill att vi gräver på deras tomter. Jag har full förståelse för deras frustration men ser inte hur vi kunnat göra det snabbare.

Väntan har stått de boende dyrt. Går det inte att stoppa anslutningstaxan under tiden?

– De är olyckligt att den också höjts. Men den styrs av VA-lagstiftningen och den kan vi inte göra något åt på kommunen. Den taxa som gäller är den som råder när de har tillgång till anslutningen.

– Det finns något som heter särtaxa men det ska vara vid väldigt särskilda fall och det har vi inte i Karlstad. Då får de gamla kunderna ta en större kostnad av kakan för nyanslutna och nybyggnation och det anser vi inte vara rätt.

Så vad händer nu?

– Vi har tagit hjälp av lantmäteriet för att tvinga till oss ett servitut för att gräva på de tomter där ägarna stoppat oss. Så fort det är klart kör vi i gång. Exakt när det blir kan jag inte säga.

Inställt vägbygge, personalbrist och nu stoppat av boende. Efter 35 års väntan lovade Karlstads kommun för sex år sedan att arbetet med kommunalt vatten och avlopp till Järpetan skulle påbörjas.

Varför står de ännu utan?

– Det är tre delar i det. För det första fick vi tänka om kring cykelvägen till Skårebron då vi skulle lagt med rören samtidigt. Det blev för krångligt och dyrt. Sedan blev det framflyttat på grund av att vi var tvungna att byta huvudvattenledningen på Sörmon. Det tog otroligt mycket kraft och personal och vi hade en för optimistisk tidsplan, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Och nu, för det tredje, när vi äntligen var redo att sätta i gång så kommer vi inte fram på grund av att några boende i området stoppat det eftersom de inte vill att vi gräver på deras tomter. Jag har full förståelse för deras frustration men ser inte hur vi kunnat göra det snabbare.

Väntan har stått de boende dyrt. Går det inte att stoppa anslutningstaxan under tiden?

– De är olyckligt att den också höjts. Men den styrs av VA-lagstiftningen och den kan vi inte göra något åt på kommunen. Den taxa som gäller är den som råder när de har tillgång till anslutningen.

– Det finns något som heter särtaxa men det ska vara vid väldigt särskilda fall och det har vi inte i Karlstad. Då får de gamla kunderna ta en större kostnad av kakan för nyanslutna och nybyggnation och det anser vi inte vara rätt.

Så vad händer nu?

– Vi har tagit hjälp av lantmäteriet för att tvinga till oss ett servitut för att gräva på de tomter där ägarna stoppat oss. Så fort det är klart kör vi i gång. Exakt när det blir kan jag inte säga.