2015-09-30 20:40

2015-09-30 20:40

Bygget är klart i november

KARLSTAD: Länsstyrelsen säger ja till två nya bryggor längs Älvpromenaden – nej till den tredje

Den första byggetappen av Älvpromenaden i Karlstad börjar lida mot sitt slut. I snart två år har arbetena pågått.

– Runt den 10 november ska allting vara klart, säger projektledaren Gunnar Dahlgren.

Ombyggnaden av Älvgatan är den första delen av Älvpromenaden och projektet har varit omfattande med både byte av VA-ledningar, arkeologiska utgrävningar och byggande av Almenparken.

Nu är delen från parken och ut till Järnvägsgatan nästan klar och stenläggarna arbetar sig i stället västerut till korsningen med Pihlgrensgatan.

– Projektet har förlängts med en månad eftersom utgrävningarna drog ut på tiden. Runt den 10 november ska allting vara klart.

– Vi fick i dag även besked av länsstyrelsen att de säger ja till bryggor i älven utanför Timmys gatukök och vid Almentorget. Däremot blev fick vi nej vid Pihlgrensgatan eftersom det finns backsvalor där, säger Gunnar Dahlgren.

Bryggorna får en fast del samt flytbryggor och ska även förses med belysning. Nästa etapp startar i vår. Då handlar det om att rusta upp delen mellan Almentorget och Drottninggatan. Först 2017 ska den avslutande delen av Älvpromenaden från Residensparken till Sandgrundsparken byggas.

Ombyggnaden av Älvgatan är den första delen av Älvpromenaden och projektet har varit omfattande med både byte av VA-ledningar, arkeologiska utgrävningar och byggande av Almenparken.

Nu är delen från parken och ut till Järnvägsgatan nästan klar och stenläggarna arbetar sig i stället västerut till korsningen med Pihlgrensgatan.

– Projektet har förlängts med en månad eftersom utgrävningarna drog ut på tiden. Runt den 10 november ska allting vara klart.

– Vi fick i dag även besked av länsstyrelsen att de säger ja till bryggor i älven utanför Timmys gatukök och vid Almentorget. Däremot blev fick vi nej vid Pihlgrensgatan eftersom det finns backsvalor där, säger Gunnar Dahlgren.

Bryggorna får en fast del samt flytbryggor och ska även förses med belysning. Nästa etapp startar i vår. Då handlar det om att rusta upp delen mellan Almentorget och Drottninggatan. Först 2017 ska den avslutande delen av Älvpromenaden från Residensparken till Sandgrundsparken byggas.