2015-09-29 12:55

2015-09-29 12:56

Yrkesfiskare går mot strömmen

KARLSTAD: Föreslår en ökning av fosforutsläppen

Yrkesfiskare vill att det tillförs fosfor i Klarälvens mynningsområde för att på så sätt höja näringsvärdet. Detta sedan man märkt att fångsterna i området minskat de senaste åren.

– Vi har föreslagit att länsstyrelsen och kommunerna inleder ett projekt för att se över problemet med för lite fosfor i vattnet, säger yrkesfiskaren Måns Bagge om skrivelsen från Insjöfiskarnas riksförbund.

Det handlar om att tillfälligt öka utsläppen av fosfor från reningsverket i Sjöstad. Det skulle öka näringshalten i vattnet vilket i sin tur skulle gynna fiskbeståndet som blivit decimerat på senare tid, att döma av fångsterna.

– Vi vill prova en variant åt andra hållet, säger Måns Bagge om förslaget.

Kontroversiellt

– En kontroversiell fråga att öka fosforutsläppen när vi under många år arbetat för att minska, säger Pär Gustafsson vid länsstyrelsens avdelning för miljöanalys.

Han konstaterar att Vänern i stort har ett övergödningsproblem så att öka fosforutsläppen, om än kortsiktigt, vore att gå emot den nationella policyn. Och att fisket minskat fiske i mynningsområdet handlar i så fall om en lokal effekt då det i övriga Vänern är bra med fisk.

Från länsstyrelsens sida har man dock tagit det uppmärksammade problemet på allvar och inledde i år ett provfiske i det aktuella området. Med återkommande fiske vart tredje år får man en tidsserie för att kunna se om det sker förändringar.

– En jättestor insats, säger Pär Gustafsson om projektet som kostar 150 000 kronor per år.

– Vi har föreslagit att länsstyrelsen och kommunerna inleder ett projekt för att se över problemet med för lite fosfor i vattnet, säger yrkesfiskaren Måns Bagge om skrivelsen från Insjöfiskarnas riksförbund.

Det handlar om att tillfälligt öka utsläppen av fosfor från reningsverket i Sjöstad. Det skulle öka näringshalten i vattnet vilket i sin tur skulle gynna fiskbeståndet som blivit decimerat på senare tid, att döma av fångsterna.

– Vi vill prova en variant åt andra hållet, säger Måns Bagge om förslaget.

Kontroversiellt

– En kontroversiell fråga att öka fosforutsläppen när vi under många år arbetat för att minska, säger Pär Gustafsson vid länsstyrelsens avdelning för miljöanalys.

Han konstaterar att Vänern i stort har ett övergödningsproblem så att öka fosforutsläppen, om än kortsiktigt, vore att gå emot den nationella policyn. Och att fisket minskat fiske i mynningsområdet handlar i så fall om en lokal effekt då det i övriga Vänern är bra med fisk.

Från länsstyrelsens sida har man dock tagit det uppmärksammade problemet på allvar och inledde i år ett provfiske i det aktuella området. Med återkommande fiske vart tredje år får man en tidsserie för att kunna se om det sker förändringar.

– En jättestor insats, säger Pär Gustafsson om projektet som kostar 150 000 kronor per år.