2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Större fokus på besökarna

KARLSTAD: Brigadmuseet gör förändringar

Efter en sommar med runt 4 000 besökande händer det mycket just nu på Brigadmuseet. Butiken byggs om, kaféet ska drivas i egen regi och museet ska satsa mer evenemang och föreläsningar.
– Ekonomiskt ser det bra ut. Vi tror på ett litet överskott i år , säger Björn Tomtlund.

Den regniga sommaren innebar att många passade på att besöka Brigadmuseet och utställningarna där. Museichefen Björn Tomtlund är nöjd med siffrorna.

– Cirka 4 000 personer besökte oss bara under juni, juli och augusti och vi räknar med att totalt hamna på 12 000–13 000 under hela 2015. Det är ungefär lika många som förra året.

Positivt läge

– Ekonomiskt ser det bra ut. Vi tror på ett litet överskott i år i en budget på 2 miljoner kronor, säger Björn Tomtlund.

Samtidigt genomför Brigadmuseet en hel del förändringar av verksamheten. Bland annat har två personer anställts.

– De ska jobba med bokningar, projekt, marknadsföring, reception, servering och butik. Vi ska ännu mer fokusera på våra kunder genom guidning och presentationer.

– Dessutom bygger vi om butiken och får bättre exponeringsplatser och tar över kaféet och ska driva det i egen regi eftersom den tidigare arrendatorn går vidare till andra projekt.

Fokus på besökare

En annan förändring är att museets utställningsansvarige har slutat och i stället ska man hyra in personal när nya utställningar ska göras.

Museet vill alltså fokusera mer på sina besökare och nya receptionschefen Klara Sköld och Sara Michel Mitander som är ny butiks- och serveringsansvarig har en hel del idéer.

– Det här känns som en nystart. Vi vill få hit fler unga vuxna och tänker därför satsa mer på event som konserter och föreläsningar kopplat till museitemat, säger Klara Sköld.

– Museet beskriver ju inte bara krigshistorien utan även det svenska folkhemmet och vi vill även locka hit kvinnor och barnfamiljer som kan få uppleva hur man bodde och levde för några decennier sedan, säger Sara Michel Mitander.

Det planeras för en nyinvigning under hösten för att fira museiförändringarna.

Den regniga sommaren innebar att många passade på att besöka Brigadmuseet och utställningarna där. Museichefen Björn Tomtlund är nöjd med siffrorna.

– Cirka 4 000 personer besökte oss bara under juni, juli och augusti och vi räknar med att totalt hamna på 12 000–13 000 under hela 2015. Det är ungefär lika många som förra året.

Positivt läge

– Ekonomiskt ser det bra ut. Vi tror på ett litet överskott i år i en budget på 2 miljoner kronor, säger Björn Tomtlund.

Samtidigt genomför Brigadmuseet en hel del förändringar av verksamheten. Bland annat har två personer anställts.

– De ska jobba med bokningar, projekt, marknadsföring, reception, servering och butik. Vi ska ännu mer fokusera på våra kunder genom guidning och presentationer.

– Dessutom bygger vi om butiken och får bättre exponeringsplatser och tar över kaféet och ska driva det i egen regi eftersom den tidigare arrendatorn går vidare till andra projekt.

Fokus på besökare

En annan förändring är att museets utställningsansvarige har slutat och i stället ska man hyra in personal när nya utställningar ska göras.

Museet vill alltså fokusera mer på sina besökare och nya receptionschefen Klara Sköld och Sara Michel Mitander som är ny butiks- och serveringsansvarig har en hel del idéer.

– Det här känns som en nystart. Vi vill få hit fler unga vuxna och tänker därför satsa mer på event som konserter och föreläsningar kopplat till museitemat, säger Klara Sköld.

– Museet beskriver ju inte bara krigshistorien utan även det svenska folkhemmet och vi vill även locka hit kvinnor och barnfamiljer som kan få uppleva hur man bodde och levde för några decennier sedan, säger Sara Michel Mitander.

Det planeras för en nyinvigning under hösten för att fira museiförändringarna.