2015-09-29 06:00

2015-09-29 10:00

Pelles liv förstördes av mediciner

KARLSTAD: Lång strid för upprättelse

För tre år sedan hade Pelle Wilhelmsson ett bra liv. Nu upplever han att livet i praktiken är slut. Tvisten om vad som orsakat hans skador har varit lång och utdragen, men för Pelle finns ändå ett faktum:
– Jag kan aldrig bli frisk igen.

Per, eller Pelle som han kallas, känner sig vanvårdad och orättvist behandlad.

2012 drogs han med för högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Han besökte vårdcentralen Herrhagen och fick mediciner utskrivna.

Där förändrades hans liv totalt.

Pelle är idag snart 49 år, kroniskt smärtpåverkad, stel, stum och avdomnad i kroppen. Han är orkeslös, arbetslös, tidvis deprimerad och utan framtidshopp.

– Jag var i övrigt fullt frisk och arbetade på en konsultfirma. Jag hade ett väldigt bra liv. Sen slogs min tillvaro och framtid i spillror.

”Tog mig inte på allvar”

Pelle fick med tiden allt fler bieffekter av medicinerna, däribland svår muskelvärk, blåmärken och mörkfärgad urin.

– Jag hade mellan 30 och 40 täta besök på vårdcentralen samtidigt som jag blev allt sämre, men ingen kopplade symtomen till medicineringen trots att jag påtalade det flera gånger. Det kändes som att ingen tog mig på allvar, som att de trodde att jag hittade på.

Pelle beslutade själv att sluta med medicinerna, men då var det redan för sent:

– Jag fick ju bli min egen läkare, jag fick leta på nätet och hittade mängder av liknande fall och till slut valde jag på eget bevåg att sluta med medicinen.

Hur mår du i dag?

– Smärtan är fruktansvärd och utbredd i hela kroppen. Jag har mycket svårt att röra på mig och sitter mest inne.

”I uselt skick”

Drygt tre år efter medicineringen är alltså Pelle i ”riktigt uselt skick”.

Han drabbades tidigt av rhabdomyolys, som kan vara livshotande. Muskelsmärtorna och neuropatin finns fortfarande kvar och han har fått ett handikappintyg utskrivet.

– Jag får B12-vitaminer mot neuropatin och de kollar mitt blodtryck. I övrigt får jag äta Alvedon.

Han klarar knappt av vardagen, kan inte jobba och har svårt att klara sig ekonomiskt.

– Jag får nu sjukersättning av Försäkringskassan, det är allt. Beslutet gäller till oktober, därefter vet jag inte vad som händer. Jag ska på ett avstämningsmöte med min husläkare och representanter från Försäkringskassan och rehabiliteringen.

Ärendet har granskats och utretts av en rad instanser: Läkemedelsförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), mer än en handfull läkare och experter samt Löf, patientförsäkringen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillrättavisat vårdcentralen Herrhagen för att inte ha noterat bieffekterna av Pelles medicinering, men ”inte funnit brister som föranleder kritik mot enskild yrkesutövare.”

– Beslutet gäller vårdansvaret. De allvarliga skadorna har vårdchefen inte velat rapportera in trots påtryckningar. Vårdcentralens läkare har tittat på ärendet, men ingen har Lex Maria-anmält hans skador, säger Urban Fagerholm som engagerat sig i Pelles fall.

Mycket kritisk

Urban Fagerholm är docent, farmaceut och forskare och har i många år arbetat åt läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Han är mycket kritisk till vården och flera av de instanser som tittat på ärendet.

Han anser att det stora problemet från början varit vårdcentralens okunskap om medicineringen och riskerna, liksom att uppfatta de tydliga bieffekterna och avsluta behandlingen i tid.

– Att Pelle uppsökte vården frekvent under ett halvårs tid och angav 18 typiska symptom utan att någon kollade upp och förstod vad det handlade om är anmärkningsvärt. Inte nog med det, han förskrevs samtidigt fler mediciner kända för att kunna förvärra muskelskadorna.

– Pelles skador är en konsekvens av vanvård. Detta är bevisat av provsvar, neurologisk undersökning och läkarbedömningar. Sex läkare står bakom honom i intyg. Att sju läkare missade hans symptom och att han inte tagits på allvar eller fått upprättelse är inget annat än en skandal.

”Förbjöds 2012”

Urban Fagerholm menar att riskerna med just de mediciner som Pelle fick utskrivna står klart och tydligt i Fass.

– Den dos och läkemedelskombination som Pelle fick utskriven 2012 förbjöds i USA 2011 och i Sverige 2012, just på grund av att så många tusentals har drabbats. Riskerna och uppmaningen att vara observant står klart och tydligt i anvisningarna och borde ha varit kända bland förskrivare.

– Men läkarintyg, bekräftande utredningssvar och skador ogiltigförklarades av Läkemedelsförsäkringen, Löf, patientförsäkringen och deras utredare. Beslutet blev ekonomiskt avgörande för Pelle, säger Urban Fagerholm.

Vill få upprättelse

– Jag kan med journaler visa att utredaren hittat på under flera avgörande punkter. Utredaren och hans uppdragsgivare har nekat att skicka sina beslutsunderlag. Och trots att vårdcentralens chef erkänner i brev att det handlar om biverkningar har Pelle förgäves försökt få ett offentligt medgivande.

– Jag har inte fått upprättelse någonstans, mer än av de läkare som står på min sida, säger Pelle.

– Jag vet att jag aldrig kan bli frisk, men det jag vill uppnå är att vårdcentralen Herrhagen gör en lagstadgad Lex Maria-anmälan. Jag vill få upprättelse och också se till att ingen annan hamnar i samma situation som jag har gjort.

Hans hopp just nu står till att få juridisk hjälp. Han önskar också en remiss till smärtspecialister, för även om han inte kan bli återställd kanske hans smärta kan lindras.

Pelle berättar att han ibland tittar på kort på sina barn och sörjer över det liv han nu aldrig kan få.

– Jag tänker på hur bra vi kunde ha haft det om jag inte blivit vanvårdad av skadorna. Men hur jag än vill kan jag inte få tillbaka min hälsa. Aldrig.

Per, eller Pelle som han kallas, känner sig vanvårdad och orättvist behandlad.

2012 drogs han med för högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Han besökte vårdcentralen Herrhagen och fick mediciner utskrivna.

Där förändrades hans liv totalt.

Pelle är idag snart 49 år, kroniskt smärtpåverkad, stel, stum och avdomnad i kroppen. Han är orkeslös, arbetslös, tidvis deprimerad och utan framtidshopp.

– Jag var i övrigt fullt frisk och arbetade på en konsultfirma. Jag hade ett väldigt bra liv. Sen slogs min tillvaro och framtid i spillror.

”Tog mig inte på allvar”

Pelle fick med tiden allt fler bieffekter av medicinerna, däribland svår muskelvärk, blåmärken och mörkfärgad urin.

– Jag hade mellan 30 och 40 täta besök på vårdcentralen samtidigt som jag blev allt sämre, men ingen kopplade symtomen till medicineringen trots att jag påtalade det flera gånger. Det kändes som att ingen tog mig på allvar, som att de trodde att jag hittade på.

Pelle beslutade själv att sluta med medicinerna, men då var det redan för sent:

– Jag fick ju bli min egen läkare, jag fick leta på nätet och hittade mängder av liknande fall och till slut valde jag på eget bevåg att sluta med medicinen.

Hur mår du i dag?

– Smärtan är fruktansvärd och utbredd i hela kroppen. Jag har mycket svårt att röra på mig och sitter mest inne.

”I uselt skick”

Drygt tre år efter medicineringen är alltså Pelle i ”riktigt uselt skick”.

Han drabbades tidigt av rhabdomyolys, som kan vara livshotande. Muskelsmärtorna och neuropatin finns fortfarande kvar och han har fått ett handikappintyg utskrivet.

– Jag får B12-vitaminer mot neuropatin och de kollar mitt blodtryck. I övrigt får jag äta Alvedon.

Han klarar knappt av vardagen, kan inte jobba och har svårt att klara sig ekonomiskt.

– Jag får nu sjukersättning av Försäkringskassan, det är allt. Beslutet gäller till oktober, därefter vet jag inte vad som händer. Jag ska på ett avstämningsmöte med min husläkare och representanter från Försäkringskassan och rehabiliteringen.

Ärendet har granskats och utretts av en rad instanser: Läkemedelsförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), mer än en handfull läkare och experter samt Löf, patientförsäkringen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillrättavisat vårdcentralen Herrhagen för att inte ha noterat bieffekterna av Pelles medicinering, men ”inte funnit brister som föranleder kritik mot enskild yrkesutövare.”

– Beslutet gäller vårdansvaret. De allvarliga skadorna har vårdchefen inte velat rapportera in trots påtryckningar. Vårdcentralens läkare har tittat på ärendet, men ingen har Lex Maria-anmält hans skador, säger Urban Fagerholm som engagerat sig i Pelles fall.

Mycket kritisk

Urban Fagerholm är docent, farmaceut och forskare och har i många år arbetat åt läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Han är mycket kritisk till vården och flera av de instanser som tittat på ärendet.

Han anser att det stora problemet från början varit vårdcentralens okunskap om medicineringen och riskerna, liksom att uppfatta de tydliga bieffekterna och avsluta behandlingen i tid.

– Att Pelle uppsökte vården frekvent under ett halvårs tid och angav 18 typiska symptom utan att någon kollade upp och förstod vad det handlade om är anmärkningsvärt. Inte nog med det, han förskrevs samtidigt fler mediciner kända för att kunna förvärra muskelskadorna.

– Pelles skador är en konsekvens av vanvård. Detta är bevisat av provsvar, neurologisk undersökning och läkarbedömningar. Sex läkare står bakom honom i intyg. Att sju läkare missade hans symptom och att han inte tagits på allvar eller fått upprättelse är inget annat än en skandal.

”Förbjöds 2012”

Urban Fagerholm menar att riskerna med just de mediciner som Pelle fick utskrivna står klart och tydligt i Fass.

– Den dos och läkemedelskombination som Pelle fick utskriven 2012 förbjöds i USA 2011 och i Sverige 2012, just på grund av att så många tusentals har drabbats. Riskerna och uppmaningen att vara observant står klart och tydligt i anvisningarna och borde ha varit kända bland förskrivare.

– Men läkarintyg, bekräftande utredningssvar och skador ogiltigförklarades av Läkemedelsförsäkringen, Löf, patientförsäkringen och deras utredare. Beslutet blev ekonomiskt avgörande för Pelle, säger Urban Fagerholm.

Vill få upprättelse

– Jag kan med journaler visa att utredaren hittat på under flera avgörande punkter. Utredaren och hans uppdragsgivare har nekat att skicka sina beslutsunderlag. Och trots att vårdcentralens chef erkänner i brev att det handlar om biverkningar har Pelle förgäves försökt få ett offentligt medgivande.

– Jag har inte fått upprättelse någonstans, mer än av de läkare som står på min sida, säger Pelle.

– Jag vet att jag aldrig kan bli frisk, men det jag vill uppnå är att vårdcentralen Herrhagen gör en lagstadgad Lex Maria-anmälan. Jag vill få upprättelse och också se till att ingen annan hamnar i samma situation som jag har gjort.

Hans hopp just nu står till att få juridisk hjälp. Han önskar också en remiss till smärtspecialister, för även om han inte kan bli återställd kanske hans smärta kan lindras.

Pelle berättar att han ibland tittar på kort på sina barn och sörjer över det liv han nu aldrig kan få.

– Jag tänker på hur bra vi kunde ha haft det om jag inte blivit vanvårdad av skadorna. Men hur jag än vill kan jag inte få tillbaka min hälsa. Aldrig.

Pelles sjukdomar

Rhabdomyolys kan uppträda vid en rad störningar (biokemiska, genetiska, mekaniska) i muskelcellerna och deras membran. Kan bland annat orsakas av läkemedel. För närvarande cirka 160 stycken enligt FASS, exempelvis blodfettsänkande medel såsom statiner (vilket Pelle fick utskrivet, reds anm). Ett tidigt tecken är färgat urin.

Neuropati orsakas av att små nervtrådar delvis förstörs. Kan visa sig som förändringar av känseln (sensorisk neuropati), antingen som smärtande känsel eller som minskad känsel.

Källa: netdoktor.se samt internetmedicin.se