2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

IVO kan ompröva fallet

KARLSTAD: Avslutat från vårdcentralen

Vårdcentralen anser inte att vården av Pelle bör Lex Maria-anmälas.

I grund och botten handlar Per Wilhelmssons ärende om biverkningar av mediciner som inte upptäcktes i tid. Medicineringen avbröts inte av läkare, utan av honom själv. När vårdcentralen inte ville Lex Maria-anmäla valde han att själv anmäla vården till patientnämnden och till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO tog ställning till om enskilda läkare eller vårdpersonal hade brustit i sin yrkesutövning, men utredde inte den medicinskada som läkare intygat att Pelle har fått av medicineringen.

Varför Lex Maria-anmälde ni inte det här fallet?

– Det enda jag kan kommentera är vad jag skrev i min senaste skrivelse, säger Katarina Andrén, enhetschef för vårdcentralen Herrhagen.

Där står att ärendet avslutades från vårdcentralens sida den 18 mars i år:

”Eftersom patienten inte var nöjd med beslutet ville vi ändå som vårdcentral, för att vara säkra i beslutet stämma av ytterligare en gång med Lex Maria rådet.”

– Vi ville gå igenom ärendet en gång till för att kontrollera att vi inte missat någonting, säger Katarina Andrén.

Ärendet öppnades på nytt, men Lex Maria-rådet beslutade i våras att det inte är aktuellt med en Lex Maria-anmälan.

Enligt Katarina Andrén har man utifrån bedömningen från IVO vidtagit en rad åtgärder. Till exempel att vårdcentralen bör vara mer uppmärksam på risken för läkemedelsbiverkningar och vara mer aktiv när patienter rapporterar misstanke om detta.

Yttrande

Thomas Emmesjö är överläkare vid Smärtcentrum i Karlstad och en av flera läkare som vid flera tillfällen yttrat sig kring Pelles ärende.

- ”Vi bedömer det som en läkemedelsbiverkan från Simvastatin (medicin mot höga blodfetter, reds anm), där patienten utvecklat en nervskada”, skriver han bland annat i sitt senaste yttrande.

Nytt hopp

Docent Urban Fagerholm har nu tagit kontakt med IVO på nytt:

– Glädjande nog välkomnar de att Pelle skickar in sitt material för omprövning. Vi hoppas att de denna gång utreder de uppkomna allvarliga skadorna samt om feldiagnosen och vem som ställde den.

I grund och botten handlar Per Wilhelmssons ärende om biverkningar av mediciner som inte upptäcktes i tid. Medicineringen avbröts inte av läkare, utan av honom själv. När vårdcentralen inte ville Lex Maria-anmäla valde han att själv anmäla vården till patientnämnden och till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO tog ställning till om enskilda läkare eller vårdpersonal hade brustit i sin yrkesutövning, men utredde inte den medicinskada som läkare intygat att Pelle har fått av medicineringen.

Varför Lex Maria-anmälde ni inte det här fallet?

– Det enda jag kan kommentera är vad jag skrev i min senaste skrivelse, säger Katarina Andrén, enhetschef för vårdcentralen Herrhagen.

Där står att ärendet avslutades från vårdcentralens sida den 18 mars i år:

”Eftersom patienten inte var nöjd med beslutet ville vi ändå som vårdcentral, för att vara säkra i beslutet stämma av ytterligare en gång med Lex Maria rådet.”

– Vi ville gå igenom ärendet en gång till för att kontrollera att vi inte missat någonting, säger Katarina Andrén.

Ärendet öppnades på nytt, men Lex Maria-rådet beslutade i våras att det inte är aktuellt med en Lex Maria-anmälan.

Enligt Katarina Andrén har man utifrån bedömningen från IVO vidtagit en rad åtgärder. Till exempel att vårdcentralen bör vara mer uppmärksam på risken för läkemedelsbiverkningar och vara mer aktiv när patienter rapporterar misstanke om detta.

Yttrande

Thomas Emmesjö är överläkare vid Smärtcentrum i Karlstad och en av flera läkare som vid flera tillfällen yttrat sig kring Pelles ärende.

- ”Vi bedömer det som en läkemedelsbiverkan från Simvastatin (medicin mot höga blodfetter, reds anm), där patienten utvecklat en nervskada”, skriver han bland annat i sitt senaste yttrande.

Nytt hopp

Docent Urban Fagerholm har nu tagit kontakt med IVO på nytt:

– Glädjande nog välkomnar de att Pelle skickar in sitt material för omprövning. Vi hoppas att de denna gång utreder de uppkomna allvarliga skadorna samt om feldiagnosen och vem som ställde den.

Lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att ett landsting, en region eller en kommun ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Källa: 1177