2015-09-28 17:52

2015-09-28 17:52

Hastigheterna ses över i Karlstad

KARLSTAD: "Får många synpunkter"

Förra gången slutade det med bakläxa av länsstyrelsen. Nu väcks frågan om en ny hastighetsplan i Karlstad på nytt.
– Vi får väldigt mycket synpunkter på höga hastigheter, säger Hans Wennerholm.

Redan 2010 togs beslut om att ta fram en ny hastighetsplan för Karlstads kommun. Den resulterade bland annat i att hastigheten sänktes till max 30 kilometer i timmen i flera bostadsområden.

Men efter att en medborgare protesterat och överklagat fick kommunen bakläxa, och hela projektet lades åt sidan.

Nu är hastighetsplanen aktuell på nytt.

– Vi får väldigt många synpunkter och medborgarförslag av medborgare som upplever stora problem med hastigheten, framför allt i bostadsområden och skolområden. Vi arbetar ju för Karlstadsborna så då lyssnar vi och därför har det här kommit upp på dagordningen igen, säger Hans Wennerholm, chef på teknik- och fastighetsförvaltningen.

– Den plan vi tog fram 2010 gäller fortfarande. Vi kommer att se över den, se om den är aktuell. Men den här gången handlar det inte enbart om skyltningen. Vi ska se vad vi kan göra utöver skyltning för att få ner hastigheterna. Väg- och gatumiljön ska inte bjuda in till höga hastigheter.

Först och främst ska planen stämmas av med politiken. Stöter man inte på motstånd kan en uppdaterad hastighetsplan finnas klar någon gång under hösten.

 

Redan 2010 togs beslut om att ta fram en ny hastighetsplan för Karlstads kommun. Den resulterade bland annat i att hastigheten sänktes till max 30 kilometer i timmen i flera bostadsområden.

Men efter att en medborgare protesterat och överklagat fick kommunen bakläxa, och hela projektet lades åt sidan.

Nu är hastighetsplanen aktuell på nytt.

– Vi får väldigt många synpunkter och medborgarförslag av medborgare som upplever stora problem med hastigheten, framför allt i bostadsområden och skolområden. Vi arbetar ju för Karlstadsborna så då lyssnar vi och därför har det här kommit upp på dagordningen igen, säger Hans Wennerholm, chef på teknik- och fastighetsförvaltningen.

– Den plan vi tog fram 2010 gäller fortfarande. Vi kommer att se över den, se om den är aktuell. Men den här gången handlar det inte enbart om skyltningen. Vi ska se vad vi kan göra utöver skyltning för att få ner hastigheterna. Väg- och gatumiljön ska inte bjuda in till höga hastigheter.

Först och främst ska planen stämmas av med politiken. Stöter man inte på motstånd kan en uppdaterad hastighetsplan finnas klar någon gång under hösten.