2015-09-28 14:21

2015-09-28 14:21

Få ville låna en Karlstadsbo

KARLSTAD: Nyanlända kan stå näst i lånekön

De nya universitetsstudenterna hade tio Karlstadsbor att välja på.
Men det var inte många som nappade på att låna en.

– Det är ett tiotal som hört av sig och bokat, men många tusen som varit inne på sidan och tittat, säger Linda Olsson, kommunikationsstrateg på Karlstads kommun.

Föll det ut som ni hade tänkt er?

– Syftet med kampanjen var att välkomna nya studenter till Karlstad, få dem att känna sig väl mottagna och känna att vi bryr oss om sig och där har vi fått bra genomslag.

– Men vi hade såklart hoppats att fler skulle ha boka en Karlstadsbo.

Om projektet kommer tillbaka till nästa läsår är ännu inte klart, men om det gör det så:

– Kommer vi att göra det lite senare, för studenterna har ganska mycket att göra under de första veckorna, säger Linda Olsson.

Men en avknoppning kanske blir av redan under hösten, då nyanlända flyktingar kan få samma chans att låna en invånare en stund.

– Vi har inte spikat något, men vi har grunden som vi kan bygga vidare på.

– Det är ett tiotal som hört av sig och bokat, men många tusen som varit inne på sidan och tittat, säger Linda Olsson, kommunikationsstrateg på Karlstads kommun.

Föll det ut som ni hade tänkt er?

– Syftet med kampanjen var att välkomna nya studenter till Karlstad, få dem att känna sig väl mottagna och känna att vi bryr oss om sig och där har vi fått bra genomslag.

– Men vi hade såklart hoppats att fler skulle ha boka en Karlstadsbo.

Om projektet kommer tillbaka till nästa läsår är ännu inte klart, men om det gör det så:

– Kommer vi att göra det lite senare, för studenterna har ganska mycket att göra under de första veckorna, säger Linda Olsson.

Men en avknoppning kanske blir av redan under hösten, då nyanlända flyktingar kan få samma chans att låna en invånare en stund.

– Vi har inte spikat något, men vi har grunden som vi kan bygga vidare på.